Nadační fond Neuron podpořil 10. juniorskou vědeckou konferenci

Podesáté se na Albertově sešli mladí nadšenci do vědy, kteří si připravili konferenční příspěvky, s nimiž soutěžili o přízeň náročné poroty. Ta byla složená z biologů, chemiků, matematiků, fyziků a geologů. Vzhledem k velkému počtu kvalitních a přitom různorodých vystoupení měla velice těžké rozhodování. Nadační fond Neuron na akci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přispěl částkou 50 000 Kč.  

10. ročník juniorské vědecké konference se konal ve dnech 5. 11. – 6. 11. 2021 na akademické půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hlavním cílem akce  je zprostředkovat dětem jedinečné zážitky z vědeckého prostředí a motivovat je tak k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů a umožnit jim navštívit odborné laboratoře. A setkat se s opravdovými vědci, kteří jim mohou pomoci se získáváním zkušeností v další vědecké činnosti.

Konference kopíruje tradiční koncepci vědeckých konferencí, jen je přizpůsobena dětským účastníkům. Mladí vědci tak zažili atmosféru skutečné konference, od setkání s opravdovými odborníky, seznámení s kamarády se stejnými zájmy, prezentací svých poznatků před publikem až po odborné přednášky a kakao breaky. Děti ve věku od 10 do 19 let se konference zúčastnily na základě registrace svých projektů z oblastí vědy o Zemi (geografie, geologie, meteorologie, mineralogie, paleontologie…), živé přírody (biologie, zoologie, antropologie, botanika, ekologie…), lidského těla a medicíny (anatomie, toxikologie, fyziologie, léčiva, farmakologie…), hi-tech (technika, počítače, kosmonautika, astronomie…) a chemické a fyzikální kouzel (chemické či fyzikální jevy a pokusy…)

V prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pak představili svá témata formou přednášek, a to jako jednotlivci nebo maximálně dvoučlenné týmy. V letošním roce prezentovalo devět dvojic, ostatní účastníci si příspěvek připravili jako jednotlivci. V letošním roce nejen odborná porota, ale i sami účastníci hodnotili kvalitu příspěvků na velmi vysoké úrovni. Odborná porota nakonec stanovila pořadí takto:

V 1. věkové kategorii

1. místo Adéla Podholová - Křeček syrský - život v zajetí

2. místo Anna Roučová - Rozmanitost ptačí fauny v bezprostředním okolí mého bydliště

3. místo Šimon Kostřica - Raci v ČR

Čestné uznání poroty Johana Jaklová - Bio ne-bio jedno rajče

Ve 2. věkové kategorii

1. místo Filip Mészáros - Hledání nového domova pro okáče metlicového

2. místo Luboš Chlebicki - Stavba iluze

3. místo Daniel Svoboda - Dataprojektory

Čestné uznání poroty - Eva Ježková - Oslaďme si život, ale ne moc

Ve 3. věkové kategorii

1. místo Michal Bouda - Nové diatomové analýzy jihočeského kenozoika

2. místo Justýna Štěpánová, Mikuláš Kubín - Prameny: Cesta ke krizi

3. místo Michal Pokorný - Pozorování výskytu obojživelníků v přirozených a uměle vytvořených tůních na Petrovicku

Sledujte naše neuronové sociální sítě