Mladí vědci potřebují komunikaci naživo, říká matematik Vladimir Lotoreichik

Jaký byl jejich rok, co se změnilo a co je čeká? Laureáty Ceny Neuron jsme pozvali k naší anketě – Neuron dává impuls první větou, vědci téma dokončí.

„Rozhodl jsem se, že pokud jsou cestování a vědecká komunikace omezené, budu věnovat čas k dokončení starých projektů, a to se mi podařilo. Některé jsem měl odložené od roku 2016, přišel dobrý pocit a uvolnil se mi mozek pro další nápady,“ ohlíží se Vladimir Lotoreichik.

Matematik Vladimir Lotoreichik obdržel Cenu Neuron 2019 za svůj výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci. Snaží se matematicky dokázat, že určitý tvar tělesa optimalizuje energii mezi všechny tvary, které splňují určité geometrické podmínky.

Když jsem přebíral Cenu Neuron, neuměl jsem si představit, že

během následujícího roku nepojedu ani na jednu konferenci do zahraničí. Předání Ceny Neuron byla poslední hromadná akce, kterou jsem se zúčastnil před pandemií.

Minulý rok pro mě byl 

docela úspěšný. Rozhodl jsem se, že pokud jsou cestování a vědecká komunikace omezené, budu věnovat čas k dokončení starých projektů, a to se mi podařilo. Některé jsem měl odložené od roku 2016, přišel dobrý pocit a uvolnil se mi mozek pro další nápady. Navíc jsem si užil, že jsem nemusel každý měsíc cestovat na konference do zahraničí– na jednu stranu jsou velkým zdrojem nápadů, na druhou stranu je takové intenzivní cestování docela náročné.

Můj obor reagoval na pandemii tak, že 

vědecké semináře a konference se posunuly do online módu. Některé projekty začaly vznikat pouze na základě komunikace přes internet. Letos jsem začal psát pár článků se spoluautory jenom na základě online diskuse a je docela pravděpodobné, že tyto články dokončíme bez jediného osobního setkání.  

Dobré z toho zůstane snad to, že 

budou i nadále probíhat online semináře a konference. Myslím si, že také úplně nezmizí home office, i když já osobně preferuji pracovat v kanceláři.

A definitivně se zbavíme 

většiny restrikcí, dříve nebo později. I když já moc netrpím, bude to pro mě potěšení, až to všechno skončí. 

Protože očekávám, že v příštích měsících se musíme připravit na to, že 

vakcinace přiblíží návrat do normálu.

 Já se na to chystám praktický tak, že 

už každý den chodím do kanceláře a přemýšlím, do čeho se v nejbližší budoucnosti pustím. 

A můj obor by se měl zaměřit hlavně na 

obnovení vědecké komunikace naživo. Je to nejvíce důležitě pro začínající vědce. Kdyby restrikce zůstaly, řekneme na 5 let, vedlo by to k výraznému poklesu úrovni výzkumu.

Aby příští laureáti Cen Neuron mohli úspěšně rozlousknout 

svoje výzkumné problémy. Rozhodně se musí obnovit aktivní spolupráce se zahraničím, konference, semináře atd.