Minulý týden nás opustil světově uznávaný archeolog profesor Evžen Neustupný

 Vzpomeňte s námi na jeho život i dílo skrze výtažky z rozhovoru s ním z roku 2014.

"Nejdříve jsem se věnoval metodologii: v Cambridgi vyšla dvakrát moje kniha o archeologické metodě. Nyní propracovávám archeologickou teorii; tvrdím, že artefakty tvoří s člověkem dohromady jednu entitu. Artefakty neexistují bez lidí, ale ani lidé neexistují bez artefaktů. Spousta odborníků to popírá a tvrdí, že artefakty k poznání lidského myšlení nepotřebují. Studují lidský svět výhradně na základě slov v psaných textech a artefakty ignorují; jen občas zmiňují jejich obecné kategorie. Vede to především k abstraktnímu zájmu o člověka (jednotlivce) nebo k abstraktnímu zájmu o lidská společenství."

 

"Zajímá mě například, jak se předměty vytvořené člověkem reprodukují v protikladu k přírodním předmětům. Ty se obnovují podle Darwinových pravidel, ale u artefaktů je to jinak. Jeden člověk může předat předmět i znalost jeho výroby další osobě, která není jeho potomkem. Přírodní předmět se mění jenom přírodním procesem, který trvá velice dlouho. V archeologii máme případy, kdy se komplexní lidská kultura mění během několika desetiletí. A takové otázky moje teorie artefaktů zkoumá. Vyplývá z ní například, že není možné vytvořit artefakt, aniž by současně nevznikly odpadky, tomu se nelze vyhnout. Teorie má značný význam i pro současnou dobu. Soubor takových tézí, který se v současné době propracovává, se nazývá teorie lidského světa. Je to protiklad k teorii živé přírody, která vysvětluje fázi Země, předcházející lidskému světu."

Evžen Neustupný se narodil v roce 1933 v Praze, a je synem rovněž významného českého archeologa Jiřího Neustupného. Vystudoval prehistorii a egyptologii na Filosofické fakultě University Karlovy. Od roku 1957 pracoval v Archeologickém ústavu ČSAV (později Akademie věd ČR) Praha jako vědecký pracovník a v letech 1990 až 1993 jako ředitel. Od roku 1996 působil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1998 založil katedru archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Svou prací přispěl k tomu, aby se československá a česká archeologie stala oborem mezinárodního dosahu.

Sledujte naše neuronové sociální sítě