Laureátka Ceny Neuron Anežka Kuzmičová získala ERC grant

Laureátka Ceny Neuron 2022 pro nadějné vědce v oblasti společenských věd Anežka Kuzmičová získala prestižní ERC grant v hodnotě 1,5 milionu eur. Pětiletý výzkumný projekt, který zaujal i vědeckou radu Nadačního fondu Neuron, zaměřila na vztah dětí k informacím a způsob, jakým při čtení zpracovávají fakta. Kombinací oborů, různých přístupů i metod patří její výzkum k jedinečným, a to v českém i světovém kontextu. 

Anežka Kuzmičová si stojí za tím, že když děláte výzkum a chcete zjistit něco, co se týká dětí a co ovlivní jejich budoucnost, pak se musíte ptát přímo jich. Nejmenší tak nejsou pasivní, jak je při bádání běžné, ani nejsou podrobeni objektivnímu zkoumání, nýbrž mají autonomii a velkou rozhodovací roli. A přesně o tom je její výzkumný projekt, který získal podporu v podobě prestižního ERC Starting Grantu.

„Ve vědecké komunitě není vždycky úplně snadné všechny přesvědčit o tom, že je tento přístup validní. V tomto ohledu je tedy udělení ERC grantu obrovským úspěchem. Od Evropské rady pro výzkum jsem dostala obrovský mandát a potvrzení toho, že je to dobrý způsob, jak vůbec ve vědě pracovat. A jako člověka a vědkyni mě to také posune, dodá mi to velkou sebedůvěru v tom, jakým způsobem pracuju,“ říká Anežka Kuzmičová.

Fakta jsou v životě dětí velkým zdrojem imaginace

Na závěry pětiletého výzkumného projektu je ještě velmi brzy, vědkyně a její tým mají za sebou intenzivní sběr dat a připravují se na jejich vyhodnocování, přesto se již objevila první zjištění. Zajímavou kapitolou v čtenářské gramotnosti je imaginace, tedy schopnost představovat si věci nad rámec toho, co je aktuální nebo co má člověk přímo před sebou.

„S tou představivostí se to ve veřejném diskurzu má tak, že se většinou klade jakoby do protikladu vůči faktům nebo realitě nebo tomu, že se někdo zajímá jen o věci, které jsou skutečné,“ vysvětluje Anežka Kuzmičová a doplňuje: „Co můžu určitě už nyní na základě našeho výzkumu říci, je, že fakta jsou v životě dětí velkým zdrojem imaginace.“ V praxi to znamená, že čtení, texty a další informace, které děti nasbírají, je vedou k imaginaci a jsou pro ně velkým zdrojem imaginace.

"Oblast společenských věd byla dlouhou dobu zanedbávána a dost lidí si myslelo, že vlastně to, co Anežka Kuzmičová dělá, není věda. A my jsme Cenou Neuron ukázali, že je to velmi užitečná práce a věda – podařilo se nám její činnost výrazně medializovat a přitáhnout k jejímu oboru pozornost. O to více nás těší, že nyní v rámci ERC grantu získává 1,5 milionu eur na prohloubení svého bádání."
Monika Vondráková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Neuron

"Jsem součástí historického momentu" 

Anežko, co si myslíte, že rozhodlo o tom, že jste získala prestižní ERC Starting Grant?

Do hlavy evaluačního panelu nevidím, ale myslím si, že jsem do jisté míry vyhmátla něco, co je aktuální a hodně promlouvá k lidem. Obecně děti, nebo práva dětí a autonomie dětí ve společnosti, jsou něco, co se v poslední době dostává mnohem více do popředí. Jsem tedy součástí historické momentu. A pak je tady všeobecná morální panika, že upadá čtení a čtenářství v dětské populaci, to je něco, co lidé akutně řeší.

A jak to vidíte, opravdu se nad dětským čtenářstvím stahují mračna?

Mám pocit, že ta panika není úplně opodstatněná, respektive, že situaci neporozumíme, pokud nerozšíříme naše ponětí o tom, co to vlastně čtení je. Čtení tak, jak se běžně zkoumá, nebo status čtenáře, jak se běžně definuje, bývá hodně úzce navázán na fikci nebo na krásnou literaturu a úplně se přehlíží to, že drtivá většina z nás drtivou většinu času čte něco úplně jiného.

Přemýšlela jste už o praktickém využití prostředků z grantu?

Věci do sebe zapadly. Grant je to obrovský, těžko bych se k němu běžně dostala. Umožní mi například investovat prostředky do toho, abych sehnala co nejpestřejší vzorek účastníků výzkumu. To je něco, na co se moc často v sociálním výzkumu nemyslí. Pomůže mi třeba i v tom, že si postavím tým, o kterém by se mi nikdy nesnilo.

Jste laureátka Ceny Neuron 2022. Jak vám ocenění pomohlo v další práci?

Získala jsem poměrně velkou mediální pozornost pro to, co dělám, která mě dodnes překvapuje. Po udělení Ceny Neuron se mi začala ozývat média, ale i lidé z praxe, z různých vzdělávacích institucí. Bohužel jsem byla tak moc vytížená výzkumnou prací, že jsem většinu věcí musela odmítat. Dodávalo mi to ale obrovský pocit naplnění, již několik let se snažím o to, aby má práce dávala smysl i mimo výzkumnou komunitu. Neuron mi pomohl si to ověřit.

Aktuální výzkum vám zabere pět let – co byste si po jejich uplynutí chtěla říct?

Že jsem pomohla zlepšit podmínky ve vzdělávání pro spoustu dětí nebo lidí, jejichž zájmy jsou nějakým způsobem upozaďovány tím, jak moc čtení faktických textů staví úplně na okraj, byť by to mělo být hlavní náplní vzdělávání. Že jsem přinesla poznatky, které umožňují zlepšit to, jak se vzdělávají děti, nejenom u nás, ale i jinde ve světě, jak se vedou ke čtení, k tomu, aby byly sebevědomé v tom, co je zajímá a co rády čtou.

Sledujte naše neuronové sociální sítě