Když dodržíme pravidla, pandemie brzy skončí

Závěry z panelové diskuse na téma: Rozvolňování – jak to nepokazit!

„Další vlna pravděpodobně nepřijde, ale musíme se s covid-19 naučit žít. Pandemie skončí, až si zajdeme do divadla nebo na koncert, bude to s testem nebo očkováním. Letní dovolená v Evropě by nemusela být problém.“  Zaznělo při setkání Neuron Clubu, kterým se zakončila série diskusí k tématu covid-19.

Nadační fond Neuron, který díky podpoře mecenášů a partnerů zvyšuje prestiž vědců v naší zemi,  pozval k online diskusi epidemiologa Petra Smejkala, ekonomku Danuši Nerudovou, výzkumníka rizik Jana Kulveita a historika Jakuba Rákosníka.

Diskuse Rozvolňování – jak to nepokazit! se konala hned po ukončení nouzového stavu, kdy skončil zákaz cestování mezi okresy a do mateřských a základních škol se vrátili první žáci. Témata proto byla jasná: jaká jsou nejnovější doporučení pro rozvolňování a kde se inspirovat, jak bude vypadat nový normál a jak každý z nás může přispět k tomu, abychom rozvolňování nepokazili. 

Setkání moderovali biochemik Jan Konvalinka, předseda vědecké rady Neuron, a Monika Vondráková, předsedkyně správní rady nadačního fondu. Co během večera zaznělo? 

Pandemie slábne, už vidíme konec 

„Data ukazují, že pandemie pomalu slábne. Je nutné si to nepokazit a přijmout covid-19 jako součást našich budoucích životů," řekl biochemik Jan Konvalinka. Jak ho doplnil epidemiolog Petr Smejkal, respirátory budeme nosit ještě dlouhou dobu a při hromadných akcích budeme ukazovat očkovací pas nebo negativní test. „O konci pandemie se může začít mluvit ve chvíli, kdy bude očkováno 80 % populace včetně dětí," vysvětlil Smejkal. Výzkumník rizik Jan Kulveit připomněl, že do všeho může zasáhnout nová mutace viru anebo naše vlastní nezodpovědnost: „Jak ukazují příklady ze světa, s očkováním se dá situace zvládat. Dokonce tak dobře, že už v létě bychom mohli cestovat k moři."

Historická epizoda, která nás změní

Setkání s pandemií je pro nás šokující, protože nemáme osobní srovnání s podobným problémem v historii, ale covid-19 budou příští generace hodnotit jako epizodu. Pandemie má pro společnost očistnou funkci, například středověký mor nakonec pomohl nejchudším vrstvám k lepšímu životu, protože se zvýšila cena práce. Také dnes musíme náš ekonomický model přehodnotit: pandemie nás přinutila digitalizovat a uvědomit si globalizovaný svět. Poučení pro Českou republiku je v tom, že si musí zajistit větší soběstačnost a skončit s vývozem levné ekonomiky. 

Význam vědy

Covid-19 zvýšil rychlost ve vývoji vakcín a tato zkušenost se nám bude hodit při léčbě jiných nemocí. Ačkoliv jsou naši odborníci na světové špičce, bez mezinárodní spolupráce nemá smysl vyrábět českou vakcínu proti covid-19. Dnes se může zdát, že vědci jsou při pandemii zodpovědní za všechno, přitom jim před rokem nikdo nenaslouchal. Expertní skupiny už loni kladly důraz na plošné testování a trasování, ale stát řeší pandemii cestou brzda-plyn. To může být poučením pro příště: každý nese svoji zodpovědnost a názory vědců mají být důležitým pomocníkem.

Doporučení

  • nesnažit se o rychlé rozvolňování, v momentě dolní stovky nakažených za den zahájit trasování
  • nedělat chaotické změny, nechat opatření chvíli fungovat
  • postupně vyměnit antigenní testy za PCR testy, ty se tím pádem zlevní a staly by se „týdenní“ vstupenkou do normálního života
  • veřejnosti dávat jednoduchá pravidla, nevytvářet složitosti
  • v průběhu dovolených se raději pohybovat v Evropě

Velké poděkování patří našim mecenášům a partnerům.

Děkujeme také partnerům akce: ABRA Software, Deloitte, Pilulka, Seznam, Forbes a Economia.

Debatovali:

historik Jakub Rákosník

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD. je laureátem Ceny Neuron pro mladé vědce za obor společenské vědy. Specializuje se na hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století. Působí na Filozofické fakultě UK.

výzkumník rizik Jan Kulveit

Matematik Mgr. Jan Kulveit, PhD. se zabývá modelováním komplexních interakčních systémů a strategií ovlivňujících dlouhodobou budoucnost. Působí v Ústavu pro budoucnost lidstva na Oxfordské univerzitě.

ekonomka Danuše Nerudová

Prof. Ing. Danuše Nerudová, PhD., profesorka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Vedle ekonomických témat se věnuje také otázkám rovného postavení mužů a žen a pravidelně komentuje udržitelnost důchodového systému.

lékař Petr Smejkal

MUDr. Petr Smejkal se věnuje dlouhodobě interně a infekční medicíně, momentálně pracuje v pražském IKEMu jako hlavní epidemiolog a od roku 2008 také v USA na pobřeží Maine v Maine Coast Memorial Hospital.

Buďte v obraze

Objevy čekají všude, tak je nepropásněte! Každý měsíc vám zašleme dávku čerstvých informací ze světa vědy a Neuronu.

Generální partneři NF Neuron: