Jan Starý: Nové léky nahradí chemoterapii a transplantaci

Prof. Jan Starý je mezinárodně uznávaným dětským hematologem a onkologem, který za svoji celoživotní práci získal Cenu Neuron 2022. Co se od loňského října, kdy prestižní vědecké ocenění přebíral v Národním muzeu, změnilo? Co očekává od budoucnosti? "V posledních letech jsme dosáhli velkého pokroku v poznání biologie řady dětských nádorů. Zlepšování léčby ale v řadě případů za tím pokulhává a u některých nádorů je za posledních 30 let pokrok malý nebo téměř žádný. Velmi bych si přál, aby se toto v dohledné budoucnosti změnilo," říká Jan Starý.

Cenu Neuron jste získal loni v říjnu. Jak se za tu dobu váš obor posunul?

Intenzivně pracujeme na přípravě nového léčebného protokolu pro děti s různými variantami akutní leukémie. Budeme v léčebných postupech kombinovat chemoterapii a nové léky cílené léčby a imunoterapie. Léčba bude probíhat v mezinárodní spolupráci. Slibujeme si od nových postupů zlepšení výsledků při snížení výskytu vedlejších účinků léčby.

Co zajímavého od října potkalo vás osobně?

Po dvou online virtuálních mítincích se konečně konal F2F evropský kongres dětské onkologie ve španělské Valencii. Online setkání jsou dobrou alternativou pro pracovní schůze, ale kongres s možností potkávat se tváří v tvář nenahradí. Konec covidové doby mi také umožnil strávit odkládanou dovolenou v Jižní Americe.

Jak může v roce 2023 váš obor pomoci celé společnosti?

Dětská onkologie těží již dlouhá léta z mezinárodní spolupráce. Existují společné studie diagnostiky a léčby vybraných dětských nádorů, které stimulují pokrok a prospěch z toho mají naši pacienti. Úspěšná evropská i transatlantická spolupráce může tak být pozitivním příkladem pro jiné obory i pro politiky.

Co od vědy očekáváte ve vzdálenější budoucnosti?

Budu se držet svého oboru. V posledních letech jsme dosáhli velkého pokroku v poznání biologie řady dětských nádorů. Zlepšování léčby ale v řadě případů za tím pokulhává a u některých nádorů je za posledních 30 let pokrok malý nebo téměř žádný. Velmi bych si přál, aby se toto v dohledné budoucnosti změnilo. Průkaz změn v buněčných pochodech, které vedou ke vzniku nádoru a porozumění imunitním reakcím organizmu, které nádorové buňky eliminují, vede k vývoji nových cílených léků. Tam, kde je pokrok v léčbě výrazný, jako je akutní leukémie nebo Hodgkinův lymfom, očekávám, že v budoucnu ustoupí význam chemoterapie a možná i transplantace kostní dřeně do pozadí a tím ubyde akutních i pozdních následků léčby. U nádorů, kde chemoterapie není tak úspěšná, je vývoj nových léků velkou výzvou.

Sledujte naše neuronové sociální sítě