Jan Kynčl: Po Ceně Neuron jsem úspěšně ukončil habilitaci

Jan Kynčl je předním odborníkem v oblasti kombinatoriky a diskrétní geometrie,
ve kterých zaznamenal průlomová zjištění. Vylepšil algoritmy pro kreslení abstraktních topologických grafů či získal nové odhady pro průsečíkové číslo grafu, za což získal Cenu Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru matematika. 

Co se od loňského října, kdy prestižní vědecké ocenění přebírala v Národním muzeu, změnilo? Co očekává od budoucnosti?

"Po dlouhé době jsem opět vycestoval na workshop do zahraničí, což byla vítaná změna po všech těch online seminářích v posledních letech," říká Jan Kynčl

Cenu Neuron jste získala loni v říjnu. Jak se za tu dobu váš obor posunul?

Z poslední doby je v našem oboru nejpopulárnějším výsledkem objev "einsteinu" - mnohoúhelníku, kterým lze vydláždit celá rovina, ale ne periodickým způsobem; všechny dosavadní známé "dlaždice" dovolovaly i periodická dláždění, jako např. čtverce ve čtvercové síti. První taková neperiodická dlaždice, nazvaná "klobouk", využívá i svoje zrcadlové kopie. Nedlouho po jejím objevu autoři zkonstruovali další neperiodickou  dlaždici, nazvanou "přízrak", která už vydláždí rovinu jen v jedné své orientaci, a tedy svoje zrcadlové kopie už nepotřebuje. To má i svoje praktické výhody - dlaždice většinou nechceme otáčet vzhůru nohama.

Co zajímavého od října potkalo vás osobně?

Po dlouhé době jsem opět vycestoval na workshop do zahraničí, což byla vítaná změna po všech těch online seminářích v posledních letech. Také mě potkalo úspěšné dokončení habilitace.

Jak může v roce 2023 váš obor pomoci celé společnosti?

Díky algoritmu z teorie čísel starému tisíce let máme už nějakou dobu písmenko "s" v "https". Na druhou stranu, na základě letošního objevu popsaného výše očekávám, že se brzy objeví nový typ keramických dlaždiček, který si i díky tomu písmenku "s" budeme moci bezpečně objednat online. Algoritmy založené na teorii grafů pak naplánují cestu kurýrovi, který nám zásilku přiveze až domů.

Sledujte naše neuronové sociální sítě