Jak Expedice Neuron hledala asexuální bazilišky

Z Prahy do Tegucigalpy, napříč Hondurasem a zase zpátky. Cesta Expedice Neuron Za asexuálním baziliškem v prosinci vyrazila do Střední Ameriky, aby zkoumala, jestli je Laemanctus julioi v přírodě asexuální. Na co přišla a co při své cestě zažila? 

Celá expedice pod vedením prof. Lukáše Kratochvíla, biologa z Přírodovědecké fakulty UK, čítala dvanáct lidí. Z českých vědců se připojil doc. Milan Veselý z Univerzity Palackého v Olomouci, Tomáš Peš z plzeňské zoo, Marie Altmanová z Ústavu živočišné fyziologie Akademie věd ČR a Lukáš Kubička z Přírodovědecké fakulty UK. K tomu dva vědci z Hondurasu, jeden z Panamy a ještě tři čeští filmaři.

Výprava cestovala přes Amsterdam do Panama City a odtud do Tegucigalpy, hlavního města Hondurasu. „Hned první den jsme pro studenty zdejší univerzity uspořádali pětihodinový seminář o reprodukci, taxonomii i chovu plazů v našich evropských podmínkách,“ říká Lukáš Kratochvíl. 

Přímo v kampusu proběhl první odchyt bazilišků, partnerem Expedice Neuron byl sám Julio Enrique Mérida, po kterém je bazilišek Laemanctus julioi pojmenovaný. 

Další den už skupina vyrazila do terénu a začalo její třítýdenní putování napříč Hondurasem. Expedice nejprve zamířila na západ od Tegucigalpy a pak dál směrem ke Karibiku, odtud dorazila k národnímu parku Pico Bonito, u hranic s Guatemalou do národního parku Cusuco, bádala u mayských památek v Copánu a nakonec se vrátila zpátky do Tegucigalpy. „Urazili jsme asi 2 300 kilometrů, často v obtížném terénu, zažili jsme oceán i hory, bazilišky hledali v pralesích, na farmách i plantážích,“ vzpomíná Lukáš Kratochvíl. 

Expedice střídala denní a noční lov a kromě bazilišků se zaměřila i na další leguány a plazy. „Honduraské pralesy jsou poměrně dobře přístupné. Zažívali jsme teploty ke 30 °C, pravidelný déšť a hejna bodavého hmyzu. Plazi zde nežijí v nijak ohromujících hustotách, hlavní práce během lovu spočívala v jejich nalezení, “ vysvětluje Lukáš Kratochvíl. 

Za den tak skupina odchytila kolem deseti plazů, odebrala jim biologické vzorky a bezpečně je vrátila do přírody. Přímo v Hondurasu ještě probíhala základní dokumentace a konzervace vzorků. Část biologického materiálu – včetně živých bazilišků – ještě čeká na povolení k převozu z Tegucigalpy do České republiky. 

„Teď musíme ověřit, jaké druhy se nám podařilo zmapovat, musíme izolovat jejich DNA a dál sekvenovat biologický materiál, provést parazitologická a další vyšetření,“ popisuje Lukáš Kratochvíl svoje plány na další měsíce. 

Expedice Neuron chce zjistit, jestli se bazilišci ve volné přírodě rozmnožují pohlavně, nebo ne. Výzkum je teprve na začátku, ale slibuje silné pokračování – na Expedici Neuron vědci naváží tříletým grantem GAČR, který zajistí finance pro další návštěvu Hondurasu a Panamy a následný výzkum evoluce sexuality u těchto málo prozkoumaných plazů.

Sledujte naše neuronové sociální sítě