Expedice Neuron chce objevit ztracené mayské město

Snímky laserového skenování LIDAR ukazují, že se na severu Guatemaly skrývá významné město mayské civilizace. Je uprostřed džungle sídlo staré čtyři tisíce let? Jak zde lidé žili, jak vypadala jejich společnost a kultura? Odpovědět na tyto otázky chce Expedice Neuron Za ztraceným mayským městem. V červenci 2023 vyráží do provincie Petén, aby jako první archeologická výprava provedla průzkum místa a připravila jeho model. Šestičlenný tým Ladislava Šilhána, odborníka na 3D vizualizace mayských center, podpořil Neuron částkou 1 130 000 korun.

„Zkoumaná oblast je těžko dostupná, ale naše snímky ukazují rozsáhlou aglomeraci,“ říká Ladislav Šilhán, „město má podle nich paláce pro nejvyšší elity, astronomické observatoře a zřejmě bylo sídlem neznámého království. Je možná, že se jedná o dvojměstí, nebo širší aglomeraci, o jejíž roli v mayských dějinách jsme zatím netušili.“

Z dosavadních měření LIDAR teď Expedice Neuron vytvořila s pomocí neuronových sítí predikční model město, který pomůže při identifikaci staveb a jejich umístění. Pak své poznatky ověří přímo v Guatemale uprostřed džungle. Expedice zahájí vykopávky a provede klasický archeologický průzkum, aby se zaměřila na dvě vybraná mocenské ceremoniální zóny. Výzkum určí stavební fáze města a chronologii jeho centra, v polní laboratoři expedice zpracuje a zakonzervuje získaný materiál. 

Po návratu domů čeká tým Ladislava Šilhána další práce s daty, vytváření digitálního 3D modelu města se všemi budovami, náměstími a cestami a popis jeho urbanistické a sociální podoby. Jednou cestou do Střední Ameriky to ale neskončí, Expedice Neuron má připravený harmonogram výzkumu ztraceného mayského města na příštích deset let. 

Nová Expedice Neuron vyvolala mezi podporovateli Neuronu velký ohlas, připojí se k ní také archeoložka Sara Polak a režisérka Amálie Kovářová, která z výzkumu v Guatemale připraví dokumentární film. 

„Jsme součástí mezinárodního konsorcia, která disponuje daty LIDARU a jako jediní jsme schopní tyto digitální data verifikovat pomocí neuronových sítí,“ vysvětluje Ladislav Šilhán, „teď se musíme vydat na místo, kde před námi nikdo žádný průzkum neprováděl. Míříme pravděpodobně na poslední neobjevené mayské město v tomto regionu.“

Vědeckým garantem expedice je prof. Milan Kováč, vedoucí Centra mezoamerických studií na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Členy týmu jsou také odborník na mayskou architekturu Tomáš Drápela z restaurátorské organizace Orthodoc v Paříži, odborník na identifikace objektů pomocí umělé inteligence doc. Marek Bundzel z Technické univerzity v Košicích, doktorandka Univerzity Komenského Iveta Puchovanová a guatemalská archeoložka Dora Maritza García Patzán. 

„Expedice Neuron Za ztraceným mayským městem z dvacítky přihlášených projektů nejlépe splnila naše podmínky pro udělení grantu,“ říká předsedkyně správní rady Monika Vondráková, „její výzkum je originální, slibuje přínos světové vědě a může být inspirací pro novou generaci vědců. V Neuronu se těšíme na její výsledky a věříme, že mohou být pro znalost historie přelomové.“

Aktuální expedici doporučila k podpoře Expediční rada Neuronu, která vidí budoucí vědecký přínos v oblasti metody – první využití predikční mapy pomocí AI, vědecký přínos v oblasti objevu – mapování nového města a vědecký přínos v oblasti chronologie – určení časové linie a kulturních souvislostí mayského města. 

Slavnostní vyhlášení Expedice Neuron Za ztraceným mayským městem proběhlo během setkání ve Vratislavské zahradě, kde Ladislav Šilhán převzal symbolický šek z rukou Jakuba Havrlanta. „Neuron je jedna z organizací, jejíž práce má skutečný dopad a jsem nadšený, že i já můžu jako mecenáš díky Neuronu české vědce a vědkyně podpořit. Právě tato aktivita – předání finančních prostředků českým archeologům na uskutečnění expedice je toho příkladem. A skvělou zprávou pro mě je, že se expedice Za ztraceným mayským městem zúčastní i archeoložka a expertka na AI Sara Polak,“ řekl Jakub Havrlant.

Sledujte naše neuronové sociální sítě