Expedice Neuron 2021 v Kongu objevila nová území a zakročila proti pytlákům

Expedice Neuron Dzamba Ya Lobi se v září 2021 vrátila z Konžské republiky s nečekaným objevem. Českým vědcům se pod vedením zoologa Tomáše Jůnka v odlehlých pralesích na hranici s Kamerunem podařilo objevit dosud neznámou salinu, významné stanoviště ohrožených zvířat, zlikvidovat dvě pytlácké skupiny a zaznamenat výskyt vzácné guerézy černé.

Vědci se v Kongu zapojili do ochrany přírody už v roce 2019, kdy Nadační fond Neuron podpořil jejich expedici Dzamba Ya Lobi. Letos na pokračování expedice přispěl z darů mecenášů částkou 500 000 Kč. Skupina Tomáše Jůnka mapuje výskyt druhů na nechráněných územích mezi národními parky, spolupracuje s ochránci ze Světového fondu pro ochranu přírody (WWF) na zachování přirozeného prostoru zvířat a bojuje proti pytláctví.

Při letošní expedici se vědci zaměřili na výskyt salin v pralesích Konga. Saliny jsou otevřené palouky, kde si sloni a další druhy zvířat doplňují minerály, využívají je i k sociálním interakcím. Vzácné příležitosti zahlédnout pralesní zvířata v otevřeném prostoru zneužívají pytláci.

„Novou salinu jsem objevil díky satelitním mapovým podkladům, které v Kongu nemají k dispozici. Většinou se saliny nacházejí u řek, kde se častěji pohybují lidé, takže jsou místním i ochranářům známé, “ popisuje úspěšnou výpravu šéf expedice Tomáš Jůnek z Fakulty životního prostředí ČZU. Nově objevená salina jako jediná leží uprostřed pralesa a je důležitým místem setkávání slonů. „Poslední známky přítomnosti lidí jsou od ní vzdálené den a půl chůze těžkým terénem. Je pravděpodobné, že vznikla odumřením stromů v zabahněném údolí a já s konžským kolegou jsme byli první lidé, kteří ji viděli,” dodává Jůnek.

Význam salin pro různé druhy zvířat je předmětem probíhajícího výzkumu. Ten kombinuje pozorování s monitoringem fotopastmi a audiorekordéry. „Po měsíčním průzkumu musíme zdůraznit mimořádně vysokou početnost goril v okolí salin, největší, jakou jsem kdy viděl. Gorily nížinné jsou kriticky ohrožený druh. Saliny mohou být lákadlem i pro pytláky, naše výsledky proto ovlivní ochranářské strategie,” uvedl člen expedice, primatolog Stanislav Lhota, kterému s terénním výzkumem pomáhal student Ondřej Peč.

Expedice umožnila také návrat protipytlácké jednotky do oblasti, poprvé od května. Finanční problémy ochranářských organizací v covidové době omezují frekvence hlídek strážců, což se projevuje v přítomnosti lovců i ze sousedního státu a přes formálně zavřené hranice. „Jsem moc rád, že náš grant od Nadačního fondu Neuron pomohl práci strážců zintenzivnit,” uvedl Tomáš Jůnek.

Expedice Neuron odhalila dvě pytlácké skupiny z Kamerunu. Jednoho z pytláků se podařilo zatknout a nyní čeká ve vazbě na soud, což je důležitý signál pro celou oblast. Razie v táborech pytláků objevila kromě munice k lovu slonů čerstvě ulovené štětkouny africké, chráněného kančila vodního a kočkodana bělonosého. Pytláci cílili i na chráněné papoušky šedé, konkrétně na jejich červená pírka a hlavy, které se sušené v Kamerunu používají pro šamanské účely.

Čeští vědci teď společně s WWF hledají cesty, jak zajistit častější ostrahu území. „V zimě bude expedice pokračovat na nových salinách, osobně tak ověříme vývoj situace v této jedinečné divočině,” doplnil Tomáš Jůnek s tím, že novou výzvou je i mapování vzácné guerézy černé, kterou měli vědci během poslední expedice možnost pozorovat.