Čeští egyptologové našli vzácnou hrobku, za podpory Neuronu!

Čeští egyptologové pod vedením Mohameda Megaheda si v Egyptě připisují další zásah do černého. Podařilo se jim objevit jedinečnou hrobku hodnostáře Chuyho, který žil na konci 5. dynastie na sklonku Staré říše. Hrobka byla odkryta během výzkumu a dokumentačních prací v oblasti jižní Sakkáry. Výzkum podpořil Neuronu grantem Neuron Impuls a my máme radost, že jsme mohli opět být opět u objevu světového významu! 

"Tento nečekaný nález se uskutečnil i díky podpoře Nadačního fondu Neuron. Velká část konsolidačních prací a restaurátorských zásahů nutných pro ochranu této výjimečné hrobky byla provedena díky grantu Neuron Impuls," říká k objevu Mohamed Megahed, držitel Neuron Impulsu 2017.

"Egyptská expedice vedená členem Českého egptologického ústavu FF UK a nositelem grantu Neuron pro mladé vědce Dr. Mohamedem Megahedem korunovala měsíce trvající úsilí dvěma světovými objevy na pyramidovém poli v Jižní Sakkáře. Podařilo se jí prozkoumat pyramidový komplex královny Setibhor, největší svého druhu z 3. tis. př. Kr. Vedle toho objevila i hrobku hodnostáře Chuye s unikátní a prakticky neporušenou výzdobou pohřební komory. Oba komplexy pocházejí z 24. stol. př. Kr. a zásadním způsobem přispívají k poznání tehdejší doby a postupného úpadku slavné doby stavitelů pyramid," říká o úspěchu Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického ústavu.

"Králova manželka, jeho milovaná Setibhor"

Objev Chuyho hrobky vyzdvihuje význam vlády krále Džedkarea a období pozdní 5. dynastie. V jeho zádušním komplexu se této expedici podařilo objevit rovněž doklady o dosud neznámé královně z konce 5. dynastie. Jméno a tituly královny Setibhor byly nalezeny na sloupu v jižní části jejího pyramidového komplexu. Otázku, kdo byla majitelka tohoto neobvyklého památníku, který sousedí s pyramidovým komplexem krále 5. dynastie Džedkarea, se odborníci pokoušeli zodpovědět po desítky let.

Královnino jméno a její tituly jsou vytesány na sloupu z červené žuly, který se nachází v nově odkrytém vstupu do jejího pyramidového komplexu. Hieroglyfický nápis, provedený v zahloubeném reliéfu a ohraničený obdélným rámečkem, obsahuje několik titulů královny, včetně toho nejdůležitějšího: „králova manželka, jeho milovaná Setibhor“.

Zmíněný sloup z červené žuly, stejně jako desítky vápencových bloků a menších zlomků nesoucích zbytky reliéfní výzdoby z královnina památníku, odborníci odkryli během dokumentačních prací v severní části Džedkareova pyramidového komplexu, odkud se vstupovalo do komplexu jeho královny.

Pyramidový komplex královny Setibhor patřil k prvním, jež byly v jižní Sakkáře postaveny na konci 5. egyptské dynastie. Jde přitom o největší pyramidový komplex patřící královně z období celé Staré říše. Její zádušní chrám navíc zahrnoval architektonické prvky a součásti, jež byly tehdy vyhrazeny pouze panovníkům. Velké rozměry pyramidového komplexu královny Setibhor a její titul královy manželky naznačují, že to mohla být právě ona, kdo svému muži, králi Džedkareovi, pomohla na egyptský trůn v závěru 5. dynastie. Džedkare se pak zřejmě snažil svou královnu uctít tím, že pro ni vybudoval veliký památník s mnoha neobvyklými rysy, včetně nově nalezeného sloupu s palmovou hlavicí z červené žuly – takové sloupy byly až dosud známy jen z komplexů panovníků, nikoli však královen, Staré říše.

Jak to v hrobce vypadá? 
Nadzemní část hrobky obsahuje obětní místnost, jež byla kdysi zdobena reliéfy. Z nich se dodnes dochoval jen spodní okraj, a to v důsledku aktivit pozdějších zlodějů kamene, kteří bloky kvalitního bílého vápence z této stavby recyklovali pro vlastní stavby. V severní stěně hrobky se otevírá vstup do podzemních prostor, jejichž plán je zjevně inspirován substrukturami královských pyramid 5. dynastie. Do podzemí vedla sestupná chodba, z níž se vstupovalo do vestibulu a krátkou chodbičkou v jeho jižní stěně dále do zdobené předsíně. Výzdoba severní a jižní strany předsíně zachycuje majitele sedícího u obětního stolu, zatímco východní stěnu pokrýval seznam obětin a západní stěna nesla motiv palácového průčelí. 

Dvěma vstupy v západní stěně předsíně se vstupovalo do samotné pohřební komory, jež byla nezdobená. Zdá se, že téměř celou její plochu původně vyplňoval vápencový sarkofág, zcela zničený starověkými zloději. Odborníci zde nicméně objevili části Chuyho těla, jež nesly jasné známky mumifikace. Vstup v jižní stěně předsíně umožňoval vstup do malé místnosti, která sloužila jako sklad. V zásypu, který ji téměř vyplňoval, byly nalezeny jen drobné zbytky předmětů pohřební výbavy. Podívejte se, jak to v hrobce vypadá, zde!

Jak bude výzkum pokračovat? 
Archeologické práce v pyramidových komplexech krále Džedkarea a královny Setibhor a na přilehlém pohřebišti budou i nadále pokračovat a odborníci doufají, že se jim podaří objevit další doklady o konci 5. a počátku 6. dynastie egyptských králů. Byla to doba, kdy docházelo k transformaci královské ideologie a náboženských představ, doba, kdy se poprvé u Džedkareova nástupce Venise objevily na stěnách vnitřních komory pyramid Texty pyramid, či kdy se přestaly stavět tzv, sluneční chrámy, jež si vybudovali všichni králové 5. dynastie až do nástupu Džedkarea.