„Byla to výzva, bylo to úžasné,“ zaznělo na setkání stážistů s izraelskou velvyslankyní v Praze

Velvyslankyně státu Izrael v Praze Anna Azari se setkala se stážisty a stážistkami z prvního ročníku stipendijního programu Neuron & IOCB Tech Internship in Israel. Studenti se během dvouměsíčních stáží v Izraeli věnovali svému výzkumu, poznávali tamní vědecký ekosystém se zaměřením na komercionalizaci a transfer, ale i život mimo univerzitu. Zkušenosti pak sdíleli v rámci setkání, které se uskutečnilo v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Nadace Neuron patří mezi hlavní organizátory stipendijního pobytu v Izraeli, který finančně podpořil Nadační fond IOCB Tech. „Mám radost, že jsme projekt rozjeli. Studijní pobyty rozšiřují obzory stážistů a stážistek a umožňují jim vnímat svět z vícero úhlů. Včetně přístupu k vedení projektů a k samotnému výzkumu. Důležité jsou také kontakty s lidmi z institucí světového formátu, které přetrvají i po návratu domů,“ říká Monika Vondráková, ředitelka a spoluzakladatelka Nadace Neuron.

Most mezi vědou a byznysem

Studující z českých univerzit dokázali z dvouměsíčního pobytu v Izraeli vytěžit maximum díky nasměrování na konkrétní instituce a jejich profesory. Pobyt hodnotili pozitivně nejen z pohledu nabytí nových znalostí, které uplatní při svém dalším studiu a vědecké práci, ale také z hlediska získání kontaktů na špičková pracoviště a rozvoj v osobnostní rovině.

„Byla to výzva, bylo to úžasné,“ řekla izraelské velvyslankyni s úsměvem Lucie Mrázková, studentka Přírodovědecké fakulty UK, která vyrazila na Weizmannův institut věd. „Pobyt v Izraeli pro mě byl skvělou životní lekcí. Získala jsem mnoho kontaktů, které rozhodně využijí pro svůj další Ph.D. projekt a nejspíš také postdoc uplatnění.“

Stážista David Ryzák z Matfyzu působil v Technionu – Izraelském technologickém institutu, který funguje jako tech hub, pořádá hackathony a další programy napomáhající k získání byznysových zkušeností. „Pobyt mi přinesl i jinou než akademickou úroveň, dozvěděl jsem se například, jak se zakládá startup nebo jak výzkum komercionalizovat. To je pro mě zásadní kariérní posun,“ shrnul David Ryzák největší přednosti.

Pro Karolínu Mrzílkovou byl stipendijní pobyt v Izraeli na Weizmannově institutu věd první studijní cestou mimo Evropu. „Cítila jsem se jako mezi svými lidmi, vůbec ne jako cizinec, vždy jsme se měli na koho obrátit, pokud jsme něco potřebovali. Podpora nadace pro nás byla velmi nápomocná.“

Setkání stážistů s izraelskou velvyslankyní, ředitelkou Nadace Neuron Monikovou Vondrákovou, ředitelem ÚOCHB Janem Konvalinkou a zástupci Nadačního fondu IOCB Tec-h 

A teď se to obrátí! Izraelští studující vyrazí do Prahy?

A jaké jsou podle stážistů hlavní rozdíly mezi českým a izraelské univerzitním prostředím? Je to hodně o tzv. soft skills, o mnohem efektivnějším využití prostředků. Izraelští studenti jsou kvůli absolvování povinné vojenské služby i mnohem starší a to se pak promítá do celkového přístupu. „Věk hraje zásadní roli, přemýšlí pak o všem jinak, a tím se jim právě otevírá cesta k inovacím,“ řekla Eliška Trampotová, studentka Přírodovědecké fakulty UK, která stážovala na Telavivské univerzitě. A doplnila, že díky těmto zkušenostem jsou pak mladí vědci samostatnější a zodpovědnější.

Neuron & IOCB Tech Internship in Israel

První ročník stipendijního programu Neuron & IOCB Tech Internship in Israel se uskutečnil za podpory Nadace Neuron, Nadačního fondu IOCB Tech, Velvyslanectví Státu Izrael a Velvyslanectvím ČR v Tel Avivu. Jedenáct českých studentek a studentů vycestovalo v období červen – září 2023 na prestižní izraelské vzdělávací instituce, kde se věnovali svému výzkumu a navíc poznávali izraelský vědecký ekosystém se zaměřením na aplikovaný výzkum, komercionalizaci a transfer. Z dvouměsíčního pobytu dokázali studenti vytěžit maximum díky nasměrování na konkrétní instituce a jejich profesory. O dalším ročníku Neuron stáží v Izraeli rozhodne až geopolitický vývoj v zemi, bezpečí je na prvním místě.

Sledujte naše neuronové sociální sítě