Laureate

Tomáš Mikolov

Neuron Award laureate for major scientific discovery in artificial intelligence in computer science.

 Tomáš Mikolov

Tomáš Mikolov is an important figure in the field of artificial intelligence. His language models teach computers to process human speech.

Převrat ve svém oboru způsobil, když ještě na studiích vyvinul modely jazyka založené na rekurentních neuronových sítích. Ty dokáží popsat strukturu jazyka mnohem přesněji než jakékoliv předchozí přístupy. Jeho tzv. word2vec model dokáže převést slova do vektorového prostředí. Je jedním z vědců, kteří stojí za skokovým zdokonalením Google překladače a dalších softwarů.

Jsme hrdí na objev Tomáše Mikolova, který významně zdokonalil zpracovávání lidského jazyka počítačem a zásadně tak přispěl k rozvoji umělé inteligence.

Za tento významný vědecký objev byl oceněn Cenou Neuron v oboru computer science.

Neuron. Jsme hrdí na ty, kdo mají odvahu měnit budoucnost.