Učitelé, kteří nadchli pro vědu generace dětí, dostanou ocenění Učené společnosti ČR a Nadačního fondu Neuron

Lze v dnešní době motivovat děti k zájmu o vědu a vést je ke kritickému myšlení? Důkazem, že ano, jsou tři výjimeční pedagogové, kterým za jejich činnost udělí Učená společnost a Nadační fond Neuron cenu pro nejlepší středoškolské pedagogy. Toto ocenění se uděluje pedagogickým pracovníkům za podporu zájmu o vědu a výzkum u žáků a studentů a bylo předáno dne 14. května v 10 h v prostorách Karolina UK v Praze. K ocenění se váže finanční odměna ve výši 100 000 Kč pro vítěze, a 50 000 Kč pro každého ze dvou finalistů.

Všichni tři ocenění pedagogové se shodli, že žáci a studenti trpí nedostatkem kritického myšlení. V době přehlcené informacemi se pro děti stává stále obtížnější získávat a ověřovat fakta a orientovat se v čím dál složitější informační společnosti. I proti tomuto se trojice oceněných učitelů odhodlala bojovat a jejich snažení má výsledky – umístění studentů na mezinárodních vědeckých soutěžích, úspěšní absolventi, mezi kterými je například zakladatel dotazníkového portálu Survio.com nebo softwarový vývojář v CERNu, a desítky studentů VŠ, kteří se zapálením studují (nejen) technické obory. „Máme velkou radost, že právě NF Neuron díky mecenášům může finančně odměnit práci skvělých pedagogů, kteří jsou vzorem a inspirací pro mnohé studenty“, říká předsedkyně SR NF Neuron Monika Vondráková.

Díky Petru Pavlíčkovi se opavské gymnázium stalo špičkovou vzdělávací institucí, která generuje nejen vzdělané, ale i motivované mladé ženy a muže. Vojtěch Šimetka, který se za doby studia na opavském gymnáziu účastnil mezinárodního Turnaje mladých fyziků, se po absolvování Fakulty informačních technologií VUT Brno zapojil do vývoje speciálního software v CERNu ve Švýcarsku. Další student, Martin Pavlíček, se i přes vážné zdravotní problémy podílel na založení úspěšné společnosti Survio.com.

RNDr. Pavla Kodríková své studenty systematicky vede k zájmu o vědu a výzkum. Její studenti se každým rokem umisťují na předních příčkách krajských i celostátních soutěžích Středoškolské odborné činnosti. Získali mimo jiné i cenu Učené české společnosti nebo cenu České hlavičky. Úspěchy studentů Pavly Kodríkové přesahují hranice České republiky.

Mgr. Jan Kvirenc vytvořil ve spolupráci s ústavy AV ČR pro své studenty širokou vzdělávací paletu v podobě historických seminářů, vědeckých přednášek, odborných exkurzí a diskusí. Při výuce dbá na rozvoj kritického myšlení. Podílel se i na vydávání publikační řady Inspirace, která učitelům základních a středních škol pomáhá zprostředkovat vědecké poznatky.

Ceny Neuron letos převezmou laureáti ve všech třech kategoriích – za celoživotní dílo, za významný vědecký objev, a oceněna bude také šestice mladých talentovaných vědců. Všichni laureáti obdrží s cenou osobní finanční prémií, kterou jim věnují mecenáši Fondu. Na výběru laureátů se spolupodílí také mezinárodní vědecká rada. To vše dělá z Cen Neuron unikum. „Mezi letošními oceněnými jsou opět osobnosti, jejichž práce buduje skvělé renomé ČR po celém světě. Cílem Cen Neuron je ukázat naší veřejnosti, že jsou zde lidé, na které můžeme být právem hrdí,“ říká Monika Vondráková.

Letošní slavnostní předávání se uskuteční 6. listopadu 2019 v Národním muzeu za přítomnosti zástupců vědeckého, společenského a kulturního života. Veřejnost bude mít možnost seznámit se s novými laureáty Cen Neuron na veřejné debatě 7. listopadu 2019, od 17 hodin v coworkingu Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1. Moderuje ji Ondřej Cihlář. Na debatu je nutné se registrovat na rsvp@nfneuron.cz.

Fcb událost: https://www.facebook.com/events/2363046580465471/

NOVINKY & AKTUALITY

Nečekané objevy, šťastné náhody,
tvrdá práce i splněné sny.

Czech-Israeli Innovation Internships 2024

The Neuron Foundation and the IOCB Tech Foundation are opening a call for applications for a one month internship for five leading Israeli PhD students to visit the Czech Republic. The Third Year of the Czech-Israeli Innovation Internships program is open in following top notch facilities in the Czech Republic. Apply until the deadline on the 10th April 2024.

2023 Neuron Awards laureates

The Neuron Foundation for the Support of Science awarded the Neuron Awards 2023 to the best Czech scientists. Seven promising scientific talents received the prestigious award during the gala evening, with four female scientists taking home the honors—the highest number of women awarded in the entire time of the awards ceremony. The Neuron Award for connecting science and business was won by the transfer of a patent for detecting pancreatic cancer. The highest award, the Neuron Award 2023, was received by a scientist who enriched world research in chemistry with his lifelong work. An important discovery related to cancer research scored twice this year.

Neuron Award 2022 laureate Anežka Kuzmičová won a prestigious ERC Grant

The laureate of the Neuron Award 2022 for promising scientists in the field of social sciences, Anežka Kuzmičová, received a prestigious ERC Grant worth 1.5 million euros. The five-year research project, which also attracted the scientific council of the Neuron Foundation, focused on children's relationship to information and the way they process facts when reading. With a combination of disciplines, different approaches, and methods, her research is unique, both in the Czech and global contexts.