Laureate

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, PhD.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2011 - Mathematics

Doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

V roce 2007 získal titul Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Poté strávil dva roky jako postdoktorand na univerzitách v Atlantě a Vancouveru. Poté se vrátil do Prahy a pracoval jako odborný asistent na své alma mater na Katedře aplikované matematiky a v Ústavu výpočetní techniky. V roce 2012 se na MFF UK habilitoval a získal titul docent. V současné době pracuje v Informatickém ústavu University Karlovy.