Laureate

prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc.

Laureate Neuron Prize for Lifelong Contribution to Science 2013 – Mathematics

prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, zde také obhájil v roce 1976 titul PhD. V letech 1973 až 1987 přednášel na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém v Praze. V roce 1985 odjel na stáž do Bellových laboratoří v USA, v roce 1987 přednášel jako hostující profesor na University of Waterloo v Kanadě, od roku 1988 působí jako profesor na Emory University v Atlantě ve Spojených státech. Obdržel mnoho vědeckých cen, mezi nejvýznamnější patří Felberova medaile, kterou převzal v roce 2005. Zabývá se především kombinatorikou. Je členem redakčních rad mnoha odborných časopisů zaměřených na matematiku.

Zabývá se kombinatorikou a teorií grafů. Profesor Vojtěch Rödl je první český matematik, který byl pozván přednést jednu z hlavních plenárních přednášek na světovém kongresu všech matematiků, který se koná jednou za čtyři roky. V roce 2005 dostal od ČVUT Felberovu medaili.