Laureate

Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Bearer Neuron Impuls 2017 – Mathematics

Vítězslav Kala (1985)

Získal Neuron Impuls v kategorii do 33 let. Jeho profesní dráhu přibližuje životopis.

Polotělesa v teorii čísel a geometrii

Cílem projektu je rozvíjet aplikace obecných idempotentních polotěles v teorii čísel a tropické geometrii. Vítězslav Kala, který na svůj výzkum získal Neuron Impuls v kategorii do 33 let, zejména plánuje výrazně zobecnit Leichtnamovu klasifikaci Banachových polotěles odstraněním některých předpokladů a využít získaných polotěles k dalšímu rozvoji algebraické geometrie nad nimi.