Laureate

Petr Kohout, Ph.D.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2019 – Biology

 Petr Kohout, Ph.D.

“Cenu Neuron považuji za jedno z nejprestižnějších vědeckých ocenění v Česku, o kterém rozhodují přední odborníci z oboru. Získání tohoto ocenění na počátku vědecké kariéry beru především jako motivaci do dalšího výzkumu,” říká Petr Kohout.

Seznamte se s Petrem Kohoutem a ostatními mladými vědci v krátkém videu

Co na sebe prozradil Petr Kohout?

Jak byste laikovi třemi větami vysvětlil, čím se zabýváte?
Zabývám se vzájemně prospěšným vztahem rostlin a hub, který se nazývá mykorhizní symbióza. Drtivá většina rostlin nepřijímá z půdy živiny přímo svými kořeny, ale přes symbiotické houby, které žijí uvnitř těchto kořenů. V našem výzkumu se snažíme například zjistit, jaký je význam tohoto symbiotického vztahu v utváření a kvalitě půdy či jakou roli hraje mykorhizní symbióza v invazním šíření rostlin.

Jaký byl váš zatím nejodvážnější krok v životě?
Rozhodnutí nastoupit na doktorské studium na Tartuskou univerzitu v Estonsku. 

Kdyby se o vás psalo v učebnici, co by tam mělo být?
Na takové představy jsem asi příliš mladý. Napadá mě akorát, že jsem klasickým příkladem toho, že pokud něco opravdu chcete a jdete si zatím, tak svého cíle dosáhnete. 

Kdo je vaším vzorem? 
Nor Fridtjof Nansen. Byl vynikajícím biologem, vrcholovým sportovcem a proslulým polárníkem. Krom toho působil dlouhá léta v norských diplomatických službách a po první světové válce se věnoval humanitární pomoci, za což obdržel i Nobelovu cenu za mír. 

Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
Asi historikem.

Co byste na světě změnil, kdybyste měl tu schopnost?
Stav krajiny a zacházení s životním prostředím. V České republice by šlo především o výrazné zmenšení ohromných lánů, návrat remízků a drobných vodních ploch a také zlepšení kvality půdy. 

Čeho se v budoucnosti obáváte?
Z obecného hlediska se nejvíce obávám nelidskosti ve společnosti. V nedaleké budoucnosti bude lidstvo vystaveno velký výzvám spojeným s globálními změnami či dále rostoucí populací. Nedomnívám se, že schopnost odolat svodům jednoduchých, krátkozrakých řešení je ve společnosti příliš rozšířená.

S kým byste chtěl strávit desetihodinový let?
Takových lidí by bylo nepočítaně. Jedním z nich by byl americký biolog a spisovatel Jared Diamond. Mám velice rád jak jeho knihy o evoluci, tak ty zabývající se lidskou společností.

Jakou knihu právě čtete? 
Je jich více. Od C. S. Lewise je to Dokud nemáme tvář a Bůh na lavici obžalovaných, další knihou je Válka světa od Nailla Fergusona.

LAUREÁTI 2019

Věří, že věda posouvá
společnost dobrým směrem

Jiří Friml

prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat

Laureate Neuron Prize for Lifelong Contribution to Science 2019 – Biology

Jan Nekovář

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Laureate Neuron Prize for Important Scientific Discovery 2019 - Mathematics

Lucie Kalousová

Lucie Kalousová, Ph.D., B.A., M.A.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2019 - Social Sciences

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2019 - Social Sciences

Petr Kohout

Petr Kohout, Ph.D.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2019 – Biology

Ondřej Pejcha

Ondřej Pejcha, Ph.D.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2019 – Physics

Become a patron

Be informed

Discoveries lie waiting all around, do not let them slip by! Every month we will send you a fresh batch of information about the world of science and Neuron.