Jury member

Pavel Němec

Dramaturg televizní stanice Prima ZOOM, která se specializuje na dokumentární a vzdělávací filmy a je určena těm, kteří chtějí vědět víc a poznat svět zblízka. Pavel Němec se výrazně podílí na jejím zaměření a programové skladbě.