Laureate

Mgr. Pavel Hubáček, PhD.

Bearer Neuron Impuls 2017 – Computer Science

Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D.

Pavel Hubáček získal Neuron Impuls v kategorii do 33 let. Jeho profesní dráhu přibližuje životopis. Pro mnoho důležitých problémů v algoritmické teorii her, výpočetní topologii nebo kombinatorické optimalizaci momentálně nejsou známy žádné efektivní algoritmy. Cílem projektu Pavla Hubáčka je ukázat za použití kryptografických předpokladů, že pro tyto problémy efektivní algoritmy neexistují.