Jury member

Miroslav Bárta

 Miroslav  Bárta

Od r. 2011 vede archeologické výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK na lokalitě Abúsír a od r. 2013 je jeho ředitelem. Intenzivně se zabývá vztahem člověka a krajiny ve starověku, vývojem a kolapsem komplexních společností, koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a zabývá se též archeologickým a kulturně-historickým pozadím Starého Zákona.