Laureate

doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Bearer Neuron Impuls 2013 – Mathematics

Doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Narodil se v roce 1974 v Praze. Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v roce 1998. Vědeckou hodnost Ph.D. získal na The State Univerzity of New Jersey ve Spojených státech. Poté pracoval na univerzitách v Austinu, Montrealu, Amsterdamu, Torontu a v dánském Aarhusu. V roce 2012 habilitoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK a obdržel titul docent v oboru informatika. Od roku 2013 pracuje v Informatickém ústavu University Karlovy.

V matematice existují desítky problémů, které jsou pro většinu lidí poněkud vzdálené. Například Riemannova hypotéza se týká prvočísel a jejich rozložení. Lze v této struktuře vysledovat nějakou pravidelnost? ...a když, v oblasti jak vysokých čísel? Řešení údajně prospěje mimo jiné vývoji komunikačních a hlavně kryptografických technologií. Yangova-Millsova teorie pracuje s rovnicemi, které byly použity k definování sil v přírodě s výjimkou gravitace, tedy kvantové mechaniky. V praxi vše funguje, teorie však nebyla dopracována. Měla by vysvětlovat mimo jiné to, proč má elektron hmotnost.

Řešení takových problémů zabírá roky usilovného přemýšlení a stejně dlouho může trvat potvrzení, nebo vyvrácení předložených důkazů. Matematici přirovnávají hledání správných řešení k cestě hustým lesem na vrchol vysoké hory. Docent Koucký chce v rámci grantu vypracovat teorii, která by ukázala, jestli je určitý matematický problém vůbec řešitelný. Pro bloudění hustým lesem velmi užitečná informace, protože matematici budou vědět, jakým směrem určitě nechodit.