Laureate

prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2010 - Medicine

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.d.

Po absolvování lékařské fakulty UK v Plzni nastoupil v roce 1993 na Hemato-onkologické oddělení FN v Plzni. Po ročním působení přešel na 1. interní kliniku FN a LF UK v Plzni, kde pracoval na jednotce intenzivní péče. V letech 1997 až 1998 absolvoval část Ph.D. studia na univerzitě Ulm v Německu. Po návratu působil jako asistent LF UK a získal specializovanou způsobilost v oborech vnitřního lékařství a intenzivní medicíny. V roce 2004 byl jmenován docentem a v roce 2009 profesorem vnitřního lékařství. Od roku 2006 je přednostou 1. interní kliniky FN a LF UK v Plzni.