Laureate

doc. MUDr. Jan Zuna, PhD.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2011 - Medicine

doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Narodil se v Praze. Absolvoval 2. lékařskou fakultu UK a poté pokračoval v doktorském studiu v biomedicíně. Pracuje na CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague), Klinice dětské hematologie a onkologie a 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze a Fakultní nemocnici Motol. Je autorem řady odborných publikací. Přednáší u nás i v zahraničí. Je zakládajícím členem pracovní skupiny CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) a velmi úspěšně publikuje v řadě zahraničních časopisů.