Laureate

prof. Jan Vaňous, M.A., Ph.D.

Laureate Neuron Prize for Lifelong Contribution to Science 2013 – Social Sciences

prof. Jan Vaňous, M.Phil., M.A., Ph.D

(*1949) Odborník na ekonomickou a průmyslovou strategii Sovětského svazu a zemí střední a východní Evropy a na energetické sítě. V roce 1970 emigroval do USA. Vystudoval ekonomii na Haverford College a Yale University. Učil ekonomii na University of British Columbia. Pracoval ve Washingtonu jako ekonom na University of Pennsylvania a v konzultantské firmě WEFA. Od roku 1984 do roku 2002 byl podílníkem a prezidentem firmy PlanEcon. V letech 1987 až 1992 se angažoval na přípravě české ekonomické reformy. Nyní působí jako finanční investor. V roce 2013 mu Nadační fond Neuron na podporu vědy udělil Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru ekonomie.

Prof. Jan Vaňous, Ph.D., M.Phil. a M.A. Economics. Pracuje v USA jako odborník na ekonomické a průmyslové strategie Sovětského svazu a zemí střední i východní Evropy. Rovněž je expertem na strategické energetické sítě transportující elektřinu, ropu a zemní plyn. V době studené války pracoval v týmu, který pro americkou vládu připravil studii, mapující ekonomické slabiny Sovětského svazu. Závěry týmu inspirovaly amerického presidenta Reagena k vyhlášení "vesmírných válek", což Sovětský svaz hospodářsky zcela vyčerpalo a přispělo k pádu komunistického bloku.

Profesor Vaňous začal studovat na Vysoké škole ekonomické v Praze, po emigraci v roce 1970 pokračoval ve studiu ekonomie v USA, doktorát z ekonomie získal na Yale University.