Laureate

prof. RNDr. Jan Klein, Ph.D

Laureate Neuron Prize for Lifelong Contribution to Science 2018 – Biology

prof. RNDr. Jan Klein, Ph.D

Jan Klein je ve světové vědě považován za jednoho ze zakladatelů moderní světové imunogenetiky. Geneticky charakterizoval imunitní reakce organismu a zvýšil tak úspěšnost transplantací orgánů.

Biolog Jan Klein je často označován za pokračovatele slavného genetika J. G. Mendela - učinil několik zásadních objevů, které se týkaly tzv. histokompatibilitního genového komplexu (MHC), který hraje zásadní roli v imunitním systému. Kontroluje tvorbu protilátek proti bakteriím a virům, což je na něm to dobré, ale bohužel také výrazně komplikuje orgánové transplantace. Protilátky totiž nenapadají vlastní buňky, ale rozeznávají cizí vetřelce. Jan Klein se zaměřil na zkoumání, jak tento mechanismus funguje. Světovým objevem je jeho genetická charakterizace imunitní reakce organismu.  

Jsme hrdí na to, že díky celoživotní práci Jana Kleina jsme schopni lépe chápat imunitní reakce organismu, které jsou zodpovědné za komplikace při transplantaci orgánů.

Za svou celoživotní práci byl oceněn Cenou Neuron v oboru biologie.

Neuron. Jsme hrdí na ty, kdo mají odvahu měnit budoucnost.