Laureate

Mgr. Jakub Steiner, PhD.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2012 - Social Sciences

Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.

Narodil se v roce 1977 Vystudoval teoretickou fyziku, doktorandské studium absolvoval na CERGE-EI. Věnuje se teoretické ekonomii, především teorii her. Působil na Northwestern Univeristy a University of Edinburgh. Několik let strávil vědeckou prací a vyučováním na americké Northwestern University. V letech 2000 až 2002 pracoval ve společnosti Člověk v tísni jako sociální pracovník pro romskou komunitu. Od září loňského roku působí v CERGE-EI.

Ponorka má namále. Pokud bude operovat blízko místa, kde má udeřit, nepřítel snadno určí její polohu a zničí plavidlo jediným bombardérem. Když popluje příliš daleko od cíle, nevyužije se její palebná síla. Kam tedy máme tu ponorku poslat? Podobnou otázku nejen s ponorkami, ale také s tanky, dělostřeleckou baterií nebo divizí pěšáků řešili ve druhé světové válce velitelé bojových operací velmi často. Jak si optimálně hrát na „kočku a myš“ je úkol pro matematiku. Právě odborníci v tomto oboru brzy zjistili, že podobné dilema, jak kličkovat mezi dvěma možnostmi, často vyvstává i před hráči karetních her. V roce 1944 tak vznikl termín teorie her.

Nejde o kratochvíli, ale o disciplínu aplikované matematiky. Jedním z teoretiků v této disciplíně je Jakub Steiner, čerstvý laureát ceny Neuron 2012 Nadačního fondu Karla Janečka pro mladé vědce v oboru ekonomie. Teorii her lze podle něho použít takřka na cokoli. Od řešení penzijní reformy, přes vztahy uvnitř politických stran až po pády režimů.

O tom, že tato disciplína aplikované matematiky není zábavou, ale seriózní vědou s konkrétními dopady, svědčí fakt, že právě za aplikaci této teorie byly v roce 2005 a také letos uděleny Nobelovy ceny za ekonomii. Teorie her se uplatňuje všude, kde dochází k různě silnému střetu zájmů. Analýzou chování jednotlivých účastníků lze poradit, jak postupovat ve strategicky důležitých momentech. Jako příklad uvádí Jakub Steiner situaci, kdy do banky začne chodit stále více lidí a vybírají svoje peníze. Chovají se tak, jen když uvěří, že totéž dělají také ostatní klienti.

Ovšem toto chování se může velice snadno tzv. překlopit na opačnou stranu. „Pomocí teoretických modelů se snažím určit, kdy k tomu dojde,“ říká Steiner. Důležité je zahrnout do modelu, jak lidé spekulují o tom, co udělají ostatní a fakta o skutečné situaci v bance, jestli má nebo nemá problémy. Pak lze vybrat nejlepší strategii, která banku stabilizuje a její klienty uklidní.

V současné době se Jakub Steiner zabývá otázkou, jaké mechanismy vedly k tomu, že selhal trh a nastala globální ekonomická krize.

Napsali o něm: