Laureate

Hana Macickova Cahova

Neuron Award laureate for young scientists for the discovery of a new structure in RNA in chemistry.

 Hana Macickova Cahova

Hana Macíčková Cahová discovers new chemical structures in RNA

Hana Macíčková Cahová objevuje nové chemické struktury v RNA. Ty mají dosud nepopsaný vliv na procesy v našem těle.

Dlouho se mělo za to, že RNA má pouze funkci přenašeče informací. Chemička svým výzkumem dokazuje, že opak je pravdou: hrají důležitou roli v dosud neznámých biochemických a imunologických procesech jak na úrovni buňky, tak těla. Tyto objevy mohou vést k novým možnostem léčby virových, bakteriálních nebo onkologických onemocnění. Pravděpodobně hrají významnou roli se zvládáním stresu.

Jsme hrdí na práci chemičky Macíčkové Cahová, která díky objevu nových RNA chemických struktur upozornila na jejich dosud skrytý obrovský potenciál v léčbě těla i duše.

Za svou práci byla oceněna Cenou Neuron za rok 2018 v oboru chemie.

Neuron. Jsme hrdí na ty, kdo mají odvahu měnit budoucnost.