Laureate

RNDr. Gabriel Török, PhD.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2014 – Physics

RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Narodil se v roce 1978 ve Valašském Meziříčí. V roce 2003 absolvoval Slezskou univerzitu v Opavě, obor fyzika-teoretická fyzika, později zde získal titul Ph.D. Od promoce pracuje na své alma mater jako vědecký pracovník Ústavu fyziky, a poté jako zástupce vedoucího tohoto ústavu. Od roku 2013 je vedoucím Výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity. Oblastí jeho profesního zájmu je astrofyzika; zabývá se především neutronovými a kvarkovými hvězdami, černými dírami a strukturou kompaktních hvězd. V letech 2005 až 2013 se zúčastnil konferencí a workshopů v Česku, Polsku, Německu, Itálii, Francii, Španělsku, Kanadě, Japonsku a Číně. Je spoluautorem přibližně devadesáti konferenčních ústních a posterových prezentací a čtyřiceti sborníkových prací. Absolvoval sérii pracovních návštěv ve Francii, Dánsku, Polsku, Švédsku a Itálii.

RNDr. Gabriel Török, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě získal v roce 2014 Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika.

Jeho výzkum se zaměřuje na tzv. kvazioperiodické oscilace ve vesmíru. Jde o mikrosekundové záblesky rentgenového záření pozorované kosmickými observatořemi. Tyto oscilace lze považovat za jedny z nejrychlejších pravidelných dějů ve vesmíru a představují atraktivní předmět zkoumání hned v několika oblastech fyziky. Předpokládá se totiž, že jsou generovány v bezprostřední blízkosti černých děr a neutronových hvězd. Analýza oscilací umožňuje studium extrémně silné Einsteinovy gravitace a chování hmoty při nukleární hustotě. Kvaziperiodické oscilace může být použita k určení hmotnosti černé díry. Tato technika využívá vztah mezi černými dírami a jejich okolím. Vědecké výsledky doktora Töroka již zaznamenaly široký ohlas mezi astrofyziky. Celkově dosud publikoval 32 recenzovaných časopisových prací a podílel se na více než stovce konferenčních příspěvků.

"V posledních deseti letech se v rámci tuzemské i poměrně široké mezinárodní spolupráce věnuji především výzkumu krátkodobé proměnnosti rentgenového záření přicházejícího z okolí černých děr a neutronových hvězd. Studium tohoto záření detekovaného prostřednictvím kosmických observatoří přináší možnost ověření extrémních predikcí Einsteinovy gravitační teorie, vlastností černých děr a alternativních teorií gravitace. Rovněž umožňuje testování chování hmoty při nukleární hustotě za podmínek nedosažitelných v pozemských laboratořích."