Laureate

Mgr. Benjamin Vejnar, PhD.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2018 - Mathematics

Mgr. Benjamin Vejnar, PhD.

Benjamin Vejnar patří mezi nejtalentovanější mladé české matematiky. Věnuje se oboru topologie, konkrétně klasifikaci složitých topologických prostorů.

Zabývá se obecnou topologií a navazujícími matematickými partiemi. Společně s profesorem Krupskim zkoumali složitost klasifikačního problému v topologii. Podařilo se jim tuto složitost určit.  Díky tomu teď víme, že klasifikace některých topologických prostorů je stejně těžká jako klasifikace algebraických nebo kombinatorických struktur.

Jsme hrdí na práci matematika Benjamina Vejnara, který přispěl k novým poznatkům v matematické disciplíně – topologii.

Za svou práci byl oceněn Cenou Neuron za rok 2018 v oboru matematika.

Neuron. Jsme hrdí na ty, kdo mají odvahu měnit budoucnost.