Jury member

Mgr. Alex Bernardová

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, specializacuje se na analýzu rostlinných makrozbytků, vegetační historii a polární ekologii. Pracuje jako archeobotanička v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie na Jihočeské univerzitě a v Centru pro polární ekologii. Celkem šestkrát se zúčastnila expedice na norské Špicberky.