Chcete se vydat do světa za objevy? Zjistěte, jak na to! 

Co je to Expedice Neuron?
Podpora vybrané výzkumná expedice, kterou vybere porota Nadačního fondu Neuron na podporu vědy.

Proč to Neuron dělá?
Nadační fond Neuron má za cíl podpořit rozvoj vědy v ČR, usiluje o to, aby podpora vědy a výzkumu měla celospolečenskou prioritu. Expedice Neuron by měla navázat na slavnou éru výprav českých vědců. Je zde tradice cestovatelů, na kterou lze navázat. Věříme, že podporou vědeckých expedic naplníme nejen poslání Fondu z hlediska podpory vědy, ale že tím získáme pozornost médií a veřejnosti, a potenciálně také přilákáme k vědě mladé lidi.

Kdo se může zúčastnit?
Fyzické osoby, které splní podmínky pro přihlášení v daném roce.

Mohou se zúčastnit právnické osoby, např. výzkumné nebo neziskové organizace?
Ne.

Mám nápad na vědeckou expedici a jsem schopný ji zrealizovat, nejsem ale vědec. Mohu se i tak přihlásit a mám šanci vyhrát?
Ano, ale větší šanci na úspěch budete mít tehdy, pokud vytvoříte tým, jehož členy budou vědci nebo učitelé a takto se přihlásíte.

Jsem akademickým pracovníkem, mohu se přihlásit spolu se svými studenty?
Ano.

Nejsem a v týmu ani nemám žádného profesionálního fotografa či kameramana. Pomůže mi Neuron sehnat mediální štáb nad rámec vlastního projektu, nebo jej budu v případě úspěchu financovat z přidělených prostředků?
Od roku 2018 jsme v rámci zpětné vazby od účastníků upravili pravidla pro poskytování podpory. V každé žádosti musí uchazeč do svého rozpočtu zahrnout položku 100 000 Kč na pořízení audiovizuální dokumentace dané expedice. Tyto finance by měly pokrýt náklady na produkci profesionálního videa a pořízení fotodokumentace.

Mohu žádat o financování expedice zároveň i jinou organizaci, anebo musí být veškeré náklady pokryty z přidělených prostředků?
Lze využít prostředků i od jiných sponzorů a organizací (univerzity, firmy apod.), nicméně Neuron musí být komunikován jako primární partner a expedice musí mít v názvu označení “Neuron” bez dalších jmen partnerů, např. Expedice Neuron: Hydrogeologický výzkum Hranické propasti.

Spolupracuji s komerčními firmami, které mi dodávají oblečení a vybavení. Mohu jejich loga a poděkování použít v materiálech, které se o expedici budou publikovat?
Neuron sám plánuje spolupráci s vybranými firmami, které vítězům poskytnou vybavení. Tito partneři, kteří budou partnery Expedice Neuron, mají přednost a musí být komunikováni jako partneři vítězné expedice.