Zápisky z Expedic: Cesta za ayahuascou - část II.

V květnu 2019 došlo v Expedici Neuron za ayahuascou doktora Tomáše Páleníčka k zásadnímu průlomu. Po třech letech mravenčí práce souhlasili domorodí obyvatelé Amazonie s tím, že budou - vůbec poprvé v historii - spolupracovat se západními vědci na vědeckém projektu. Tento skvělý úspěch znamená, že tým Expedice Neuron může pokračovat v unikátním výzkumu ayahuascy. Pomocí mobilních EEG zařízení chce tým nasnímat mozkovou aktivitu indiánských dobrovolníků při užití ayahuascy během tradičních rituálů. Cílem je pochopit, jak funguje a jak by jednou ayahuasca mohla být využita v léčbě depresí.

„Navázali jsme důležité a vřelé vztahy, (indiáni) nás chtějí podpořit a spolupracovat na výzkumu. Věřím, že je to vůbec poprvé, kdy západní neurovědci získali takovou úroveň spolupráce. Dále se nám podařilo vyzkoušet vybavení, jehož užití v tomto extrémním prostředí může přinést několik omezení,“ říká vedoucí expedice Tomáš Páleníček.

Jak probíhala poslední návštěva kmene Huni Kui? Přečtěte si více v zápisku z expedice:

Poté, co jsme dorazili v květnu do Brazílie, zamířili jsme do městečka Santa Rosa do Purus. To se nachází v samotném srdci amazonského deštného pralesa ve státě Acre. 80% zdejších obyvatel patří mezi příslušníky kmene Huni Kui.

Byli jsme velmi poctěni, když se místní vůdce Naxima rozhodl zorganizovat na naši počest dvě ceremonie s Nixi Pae (název kmene Huni Kui pro ayahuasku), a to za přítomnosti jeho rodiny a respektovaného starého „pajé“ (šamana). Vše proběhlo zcela přirozeně a my jsme byli u vytržení – nejen, že jsme mohli rituál pozorovat, ale jeho účastníci souhlasili  s tím, že vyplní psychometrické stupnice popisující subjektivní povahu jejich zkušeností. Pilotní data byla na světě!

Velkou výzvou pro nás ovšem zůstávaly extrémní podmínky místního prostředí. Vysoká vlhkost a teplota trápila nejen nás lidi, ale zejména zařízení – během pokusu zachytit EEG během Nixi Pae ceremonie přestal přístroj pracovat. Přehřál se. A to tak, že byl pro další měření nepoužitelný. Naštěstí náš kolega Frank měl dva přístroje do zálohy, proto naše schopnost pořizovat EEG nahrávky nebyla významně omezena.

Po naplňujících dnech v Santa Rosa jsme se přesunul ido Peru, do centra Mayantuaycu, jež se nachází v džungli poblíž města Pucallpa. Centrum leží na krásném místě na břehu Shanay-Timpishka, řeky s téměř vroucí vodou s teplotou kolem 90°C. Místo založil a vede maestro (šaman) Juan Flores z kmene Ashaninka. Na jeho rozvoji se podílel i slavný antropolog a výzkumník ayahuasky Jeremy Narby. Maestro Juan s námi sdílel znalosti o rostlinách, které užívají k léčbě nejrůznějších onemocnění, a dovolil, abychom mu představili svůj záměr, včetně praktické ukázky EEG vybavení.

Obřad s ayahuaskou byl připraven na druhý večer. Tentokrát bylo zařízení EEG úspěšně otestováno a EEG vedoucího výpravy Tomáše Páleníčka byla zaznamenána v průběhu celého rituálu. Maestro Juan také souhlasil se spoluprací a se zapojením centra do výzkumu.

Dva týdny po našem návratu z cesty do Amazonie představil náš spolupracovník Eduardo Schenberg projekt a předběžné výsledky na čtvrtém velkém sněmu celého kmene Huni Kui. Ten pořádala zastřešující organizace FEPHAC ve městě Rio Branco. Jednalo se o vůbec největší shromáždění kmene Huni Kui, které se kdy organizovalo! Sešlo se více jak 300 zástupci ze všech 104 aldeias Huni Kui. Diskutovalo se hned o několika politických tématech; pro nás bylo nejdůležitější to, že shromáždění jednomyslně schválilo spolupráci na naší studii. Poprvé v historii dal celý domorodý kmen zelenou vědecké spolupráci, a zrovna s naším týmem! Jaká čest!

I přes tento skvělý úspěch nás čeká ještě dlouhá cesta. Musíme vyřešit technické problémy nahrávání EEG a otázky týkající se analýzy posbíraných dat. I když byla studie eticky schválena českou etickou radou, stále potřebuje souhlas brazilských a peruánských místních úřadů.

Co nás čeká dál?

Hlavní část expedice je plánována na začátek roku 2020. "Studie by měla především odpovědět na to, zda tradiční prostředí může přinést dlouhodobé pozitivní účinky na náladu a pohodu. Zároveň nás zajímají neurobiologické biomarkery těchto změn, abychom je mohli změřit, vezeme si s sebou mobilní přístroje EEG. Za druhé, věříme, že rituální psychedelické zážitky mohou navodit propojení mezi lidmi. Když budeme během ceremonie nahrávat EEG, budeme také hodnotit propojení mozku mezi jednotlivými účastníky včetně šamana. Budeme používat přesně synchronizované EEG čepice, které nám umožní tyto projevy prozkoumat. Také se domníváme, že zkušenosti s ayahuaskou mohou dlouhodobě změnit mezilidské vztahy, zvýšit společenskou odpovědnost a podpořit schopnost propojení s ostatními, nebo dokonce ovlivnit náš vztah k sobě samým a vztah k přírodě,“ říká Tomáš Páleníček.

Více také zde: http://psyresfoundation.eu/expedice-neuron-doktori-na-tripu/

Přečtěte si, co všechno předcházelo skvělému průlomu Expedice Neuron za ayahuascou.

Tomáš Páleníček

Na Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ, bývalé Psychiatrické centrum Praha) pracuje od roku 2001, kdy se začal věnovat preklinickému výzkumu neurobiologie schizofrenie ve farmakologických modelech psychóz. Velmi záhy své pole působnosti rozšířil na výzkum neurobiologie účinku psychedelik (LSD, psilocinu, 2C-B, mezkalinu apod.) a entaktogenů (droga Extáze neboli MDMA) a nových syntetických drog. Souběžně s výzkumnými aktivitami realizovanými v rámci postgraduálního studia absolvoval klinickou přípravu v oboru Psychiatrie a získal funkční odbornost v elektroencefalografii (EEG). Titul PhD obhájil v roce 2009, funkční specializaci v oboru Psychiatrie získal v roce 2012. V současnosti své výzkumné aktivity rozšířil i o humánní experimenty. Spolupodílí se na řešení projektů s ketaminem jakožto modelem psychózy a i na studování jeho antidepresivních účinků. Je hlavním řešitelem prvního projektu v ČR zaměřeného na výzkum akutních účinků kanabisu u zdravých dobrovolníků a prvního projektu v ČR kdy je lidským dobrovolníkům jako model psychózy podáváno psychedelikum psilocybin. Hlavním směrem, kterému v rámci těchto výzkumů věnuje je funkční konektivita mozku studovaná pomocí EEG. V klinické praxi se momentálně věnuje ambulantní péči.