Zápisky z Expedic: Cesta za ayahuascou - část I.

Doktor Tomáš Páleníček se zabývá výzkumem psychedelik a jejich vlivem na léčbu deprese a schizofrenie. Expedice Neuron mu umožnila zaměřit se na výzkum účinků ayahuascy - tajemného psychedelického nápoje, který po staletí připravují jihoameričtí indiáni pro své rituály. Bylo prokázáno, že užití ayahuascy během kontrolovaných experimentů má velmi rychlé a silné antidepresivní účinky. Jaký účinek však bude mít při užití v přirozeném prostředí? Jaké nové nálezy se objeví během tradičních indiánských rituálů? Bude jednou ayahuasca vhodná pro běžné terapeutické využití?

Tyto otázky chce Tomáš Páleníček zkoumat se svým týmem v Amazonii. Pomocí přístrojů EEG nasnímá mozkovou aktivitu dobrovolníků z řad místních domorodých obyvatel po užití ayahuascy během tradičních rituálů. Získaná data pak bude porovnávat s nálezy z kontrolovaných experimentů z Česka. Není na světě mnoho těch, kteří by se vydali za výzkumem ayahuascy tak daleko. A cesta je trnitá...

Startujeme 

Když jsme v roce 2015 dostali divokou kartu od poroty Expedice Neuron, jen vzdáleně jsme tušili, jak divoká cesta nás čeká. Původní plán zněl jasně: o prázdninách 2016 odjet do Amazonie, potkat se zde s místními, kteří ayahuascu tradičně používají, nasnímat tradiční rituál a posbírat data k porovnání s těmi, které jsme získali během našich experimentů v Česku. Prosté.

Najít domorodé obyvatele ochotné účastnit se vědeckých experimentů bývá tradičně náročné. Nám měla situaci usnadnit domluva s terapeutickým centrem v peruánském Takiwasi. Někteří členové místního týmu naznačili, že budeme moci náš výzkum zahájit v jejich skupině. Tedy alespoň tolik jsme pochopili z naší vzájemné komunikace. Ta plynula v příjemném jihoamerickém rytmu: 1 e-mail za tři měsíce. Člověk by měl i pro takovou komunikační plynulost pochopení… kdyby nakonec místní spolupráci neodřekli. Prý nelze kombinovat vědu s jejich pojetím léčení a měření duše.

Rok práce přišel vniveč.

Kontakt na šamana

Na konferenci Psychedelic Science 2017 v Oaklandu jsem náhodou potkal kolegu Eduarda Schenberga - Brazilce, který pracoval na prestižní Imperial College v Londýně pod vedení Robina Carharta-Harrise. Eduardo je velmi šikovný neurovědec, který se dlouhodobě věnuje výzkumu ayahuasky. Během našich diskuzí se Eduardo zmínil,  že úzce spolupracuje s jedním velmi otevřeným šamanem, a že otec tohoto šamana je prý hlavní představitel jedné domorodé komunity kmene Huni Kui v srdci brazilské Amazonie. A ten šaman by s námi do našeho výzkumu šel!

Šaman má v kmeni nezastupitelnou pozici. Aby se někdo mohl stát šamanem, musí podstoupit několikaletou pečlivou přípravu - podobně jako se v západním světě připravuje během dlouholetého studia doktor. Šamani jsou v kmeni vážení mimo jiné proto, že znají tajemství léčebné síly rostlin džungle.

Slovo dalo slovo. Původní projekt, který směřoval do Peru, jsme podstatně rozšířili o Brazílii. Změny jsme hned nechali schválit etickou komisí v NUDZ, přeložili do angličtiny a do brazilské portugalštiny, a rozeslali na schválení na různé instituce v Brazílii. Tím také ale bohužel skončila svižná část vyřizování a začalo byrokratické jihoamerické peklo: etická komise chtěla razítko od komise na ochranu indiánů, ty zase souhlas všech zastupitelů indiánského kmene, další povolení a razítka od ministerstva vědy atd… Po nekonečném běhání od čerta k ďáblu a stozích lejster nám místní ministerstvo vědy dalo zelenou.

Na další konferenci v Bernu téhož roku se mi pak podařilo setkat se s majitelem firmy ANT-Neuro. Ten slíbil, že nám na náš výzkum zapůjčí profesionální mobilní EEG určené pro extrémní podmínky. To nám značně uvolnilo ruce i rozpočet - jeden takový přístroj totiž stojí asi 40 tisíc euro. Nakonec ho myšlenka výzkumu nadchla natolik, že se rozhodl vydat se do džungle s námi, a navíc s sebou vzít EEG přístrojů rovnou sedm. Prý abychom mohli nahrát všechny účastníky ceremonie včetně šamana.

Paráda.

Na cestě k jednacímu stolu

Konečně nadešla chvíle vydat se do terénu. Téměř s ročním zpožděním, ale přece, jsme se v lednu 2018 společně s Eduardem a šamanem vypravili do Rio Branco, hlavního města brazilského státu Acre. Zde jsme se seznámili s Ninawa Inu Huni Kui, prezidentem FEPHAC - zastřešující organizace kmene Huni Kui v Brazílii. Tento kmen, podobně jako i řada dalších, drží již po staletí v rukou tajemství přípravy a užívání ayahuascy, medicíny, kterou dodnes neumí západní věda uspokojivě popsat.

Pro lid z kmene Huni Kuin hraje ayahuasca klíčovou roli v jejich kultuře. Podle pověsti přinesl kmeni znalost ayahuascy jejich první bájný šaman - Yube. Ten se prý hluboce zamilovat do ženy - anakondy natolik, že s ní vkročil až na dno jezera. Právě tam mu prý odhalila tajemství, která se skrývají v rostlinách džungle. Poté, co spolu Yube a žena - anakonda vychovali děti, se Yube vrátil zpět do své vesnice a svému kmeni přinesl tajemství vzácné medicíny. Ayahuasca samotná se vyrábí smícháním dvou různých rostlin - jen kombinace těchto konkrétních rostlin ve správném poměru a správné zpracování odemyká psychedelické - a pro některé i vizionářské - účinky nápoje.

Představili jsme prezidentu Ninawovi náš projekt a požádali ho o svolení začít s výzkumem v jejich kmeni. Po zkušenostech z předchozích fází jsme samozřejmě byli připraveni na to, že rozhodnutí nepřijde okamžitě. A opět jsme se přesvědčili o tom, že Jižní Amerika má prostě jiný rytmus než my, zpovykaní Evropané. Prezident Ninawa se nejenže nevyjádřil, ale vyžádal si svolání zástupců kmenů ze všech 12 regionů. Ti všichni pak měli o věci společně rozhodnout. Tento neplánovaný sněm nás zaskočil nejen časově, ale zejména finančně - doprava, ubytování a strava hostů šla kompletně na naše náklady. Náš smysl pro pohostinnost prošel dalším jihoamerickým testem.

Musí se poradit... prostě se musí více rozmyslet...

Když nemůže hora k Mohamedovi…

Ve snaze situaci opravdu rozhýbat, jsme se rozhodli k zásadnímu kroku. Na konci roku 2018 jsme uspořádali v Praze akci Science meets traditions s cílem dostat brazilské indiány k nám. Chtěli jsme, aby promluvili o svém pojetí ayahuascy, aby se s projektem více seznámili a poznali na oplátku naše prostředí. Jaké bylo naše překvapení, když se v chladném listopadovém podvečeru skutečně objevil v letištní hale sám prezident Ninawa, v tradičním oděvu kmene Huni Kui a s obrovskou čelenkou na hlavě… 

Akce dopadla výborně. Prezident Ninawa absolvoval několik setkání, přednášku pro studenty, výlety po ČR. Jako projev dobré vůle si nechal nahrát EEG a dokonce během toho užil Rapé a zpíval. Vrcholem a zároveň důkazem toho, že se přístrojů nebojí, bylo absolvování vyšetření hlavy v magnetické rezonanci.

Na cestě k výzkumu?

Je březen 2019 a my se za měsíc chystáme opět do Rio Branco. Tam se opět setkáme se zástupci celého kmene Huni Kui. Věříme, že po čtyřletém intenzivním vyjednávání, nespočtu schůzek i vzájemných návštěv bude kmen souhlasit s realizací výzkumu.

Ale už jsme poučení, takže na zpáteční cestě se pro jistotu zastavíme v Peru, kde projevilo zájem o spolupráci s námi centrum Mayantuaycu. Přece jen, štěstí přeje připraveným.

Přečtěte si o další fází expedice z května 2019 a skvělému průlomu ve výzkumu ayahuascy!


Tomáš Páleníček

Na Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ, bývalé Psychiatrické centrum Praha) pracuje od roku 2001, kdy se začal věnovat preklinickému výzkumu neurobiologie schizofrenie ve farmakologických modelech psychóz. Velmi záhy své pole působnosti rozšířil na výzkum neurobiologie účinku psychedelik (LSD, psilocinu, 2C-B, mezkalinu apod.) a entaktogenů (droga Extáze neboli MDMA) a nových syntetických drog. Souběžně s výzkumnými aktivitami realizovanými v rámci postgraduálního studia absolvoval klinickou přípravu v oboru Psychiatrie a získal funkční odbornost v elektroencefalografii (EEG). Titul PhD obhájil v roce 2009, funkční specializaci v oboru Psychiatrie získal v roce 2012. V současnosti své výzkumné aktivity rozšířil i o humánní experimenty. Spolupodílí se na řešení projektů s ketaminem jakožto modelem psychózy a i na studování jeho antidepresivních účinků. Je hlavním řešitelem prvního projektu v ČR zaměřeného na výzkum akutních účinků kanabisu u zdravých dobrovolníků a prvního projektu v ČR kdy je lidským dobrovolníkům jako model psychózy podáváno psychedelikum psilocybin. Hlavním směrem, kterému v rámci těchto výzkumů věnuje je funkční konektivita mozku studovaná pomocí EEG. V klinické praxi se momentálně věnuje ambulantní péči.