Voda a civilizace tématem červnového Neuron Clubu

Tento týden se konalo další pravidelné setkání mecenášů našeho Fondu a českých vědců v rámci Neuron Clubu. Tématem byla Voda a civilizace. 

Naše pozvání k diskuzi přijali přední čeští odborníci na téma vody: hydrogeolog Zbyněk Hrkal, přírodovědec Jan Pokorný a Petr Kubala, ředitel Povodí Vltavy. Upozornili například na odpařování vody, které přispívá k prohlubování sucha nebo nedostatek organické hmoty v zemědělské půdě, který prohlubuje nezadržování vlhkosti v krajině. Závěrem se shodli na tom, že jsou to právě vědci a jejich poznatky, které v naší společnosti mohou pomoci nalézt dlouhodobá, efektivní a udržitelná řešení v hospodaření s vodou. Děkujeme za velmi zajímavou debatu! Moderoval se zhostil egyptolog Miroslav Bárta.


Neuron Club

Neuron Cluby jsou pravidelná setkávání špičkových českých vědců a mecenášů a partnerů Fondu. Uzavřená setkání vytváří ideální prostředí pro propojování světů vědy a byznysu a generování novátorských myšlenek. Neuron Cluby se konají cca 4x ročně a schází se na nich dvě desítky hostů napříč vědními i byznysovými obory. Jednotlivá setkání jsou vždy zastřešena konkrétním diskuzním tématem, o kterém otevřeně diskutují řečníci z řad vědců i byznysmenů napříč plénem přítomných hostů. Podobná platforma jako Neuron Club nemá v České republice obdoby.