Otevřeli jsme nominace na Ceny Neuron 2019

Nadační fond Neuron odstartoval proces nominací na budoucí laureáty prestižních vědeckých Cen Neuron 2019. Nominace mohou nadačnímu fondu předkládat děkani a rektoři veřejných institucí, ředitelé akademických ústavů či představitelů Akademie věd, členové Vědecké rady Neuronu, a laureáti předchozích ročníků. Nominační proces potrvá do konce měsíce března 2019. K slavnostnímu vyhlášení laureátů dojde na podzim 2019. Ceny Neuron jsou nejvýznamněji dotovanými vědeckými cenami - jejich součástí je i velkorysá osobní prémie pro oceněné, která pochází výhradně ze soukromých prostředků mecenášů NF Neuron.

NF Neuron bude vybírat ty nejlepší vědce a vědkyně v sedmi vědeckých disciplínách - matematice, fyzice, chemii, biologii, computer science, medicíně a společenských vědách. Ocení jak zkušené vědce, tak mladé talenty. O laureátech rozhoduje Rada Neuronu. Světovou odbornost laureátů zajišťuje nově také mezinárodní vědecká rada, která se spolupodílí na výběru laureátů od roku 2018. “Vždy se snažíme vybrat ty nejlepší tak, aby ocenění byli opravdovými špičkami svých oborů a jejich práce posouvala jejich obory i ve světovém měřítku. Pokud takové kandidáty nenajdeme, ocenění neudělíme,” říká Monika Vondráková, předsedkyně správní rady a jedna ze zakladatelek Fondu.

V minulém ročníku ocenil Nadační fond Neuron celkem deset vědců ve třech kategoriích a sedmi vědeckých oborech. Rozdělil mezi ně rekordních 8 milionů Kč. Další 1 milion Kč připadl vítězné Expedici Neuron.

Chcete zaslat nominaci? Pro více info kontaktujte prosím info@nfneuron.cz