Expedice Neuron Dzamba Ya Lobi 2019

Expedice míří do jedné z posledních divočin Afriky - postupně zpřístupňovaných pralesů na pomezí Konga a Gabonu. Cílem je zmapovat ohrožené populace slonů, goril a dalších velkých savců na územích s ochranou i bez ní, ověřit stav biokoridorů a specifikovat hrozby pro tamní přírodu a obyvatelstvo.

AKTUÁLNĚ: Expediční tým dorazil do Konga! Arthur Sniegon píše: "Celý tým v pořádku dorazil a dokonce prošlo přes celníky i veškeré vybavení! Teď vyřizujeme nezbytná povolení." Máme obrovskou radost a držíme palce do dalších měsíců!

Co čeká tým Expedice Neuron Dzamba ya lobi v příštích týdnech? Připomeňte si cíl expedice z povídání Tomáše Jůnka na debatě Expedice Neuron - na cestě k objevům z pražského CAMPu.

S postupným zpřístupňováním pralesů vymírá fauna střední Afriky. Nalezení udržitelnosti mezi fungováním místních komunit a přežitím divokých zvířat je zde jednou z nejzásadnějších výzev ochránců a vědců. Systematický výzkum komunit živočichů v deštných lesích probíhá zpravidla na chráněných územích, které jsou ale jen zlomkem celkové plochy lesů určených k těžbě. Pokud je těžba selektivní, i zbylý les může sloužit jako cenné stanoviště či biokoridor. Mechanismy přežívání velkých druhů zvířat v takovém prostředí s cestami, sídly, plantážemi, doly apod. nejsou zcela známy, navíc za intenzivního tlaku lovců. Proto se zaměříme jak na chráněná, tak nechráněná území, naše výstupy přinesou vhled do druhové bohatosti, relativní početnosti a mechanismů časoprostorové distribuce pozemní fauny. Zapojíme se do regionálního genetického výzkumu goril i slonů pro mapování cest ilegální slonoviny. Naše výstupy poslouží konkrétním subjektům zodpovědným za eliminaci ilegálních aktivit, hlavně pytláctví.