Otevíráme nominace na Ceny Neuron 2022

Nadační fond Neuron na podporu vědy otevírá 1. února nominace na prestižní Ceny Neuron 2022, které udělujeme špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech.  

Ceny Neuron letos udělíme ve třech kategoriích: 

Cena Neuron – cenu udělíme významnému českému vědci nebo vědkyni, kteří působí doma i v zahraničí a kteří svým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Cena Neuron je spojená s finanční prémií 1 500 000 Kč a na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada.

Cena Neuron pro nadějné vědce – cenu udělíme českým vědkyním a vědcům za dosavadní výsledky a jako povzbuzení do další práce, podmínkou je zisk PhD. titulu max. 10 let před dnem vyhlášení Cen Neuron. Cena Neuron pro nadějné vědce je spojena s finanční prémií 500 000 Kč a o jejím udělení rozhoduje vědecká rada v sedmi oborech - matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, computer science a společenské vědy.

Cena Neuron za propojení vědy a byznysu – cenu získají vědci a ekonomové, kteří uskutečnili výjimečný vědecký transfer – jejich objev nebo vynález se od základního výzkumu přesunul ke komerčnímu využití. Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu uděluje Rada Neuronu, odměnou pro laureáty je možnost mentorské spolupráce, medializace a propojení s byznysovou komunitou Neuronu.

Kandidáty na Cenu Neuron nominují vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo představitelé výzkumných organizací, v případě Ceny Neuron za propojení vědy a byznysu také zástupci komerčních subjektů a přímí investoři. Na Cenu Neuron nesmí vědec nominovat sám sebe. Nominace jsou otevřené do 31. března 2022. 

Nominace zhodnotí vědecká rada fondu a na květnovém hlasování – ve spolupráci s mezinárodní vědeckou radou, Neuron Founders a správní radou – určí laureáty letošních Cen Neuron. Ceny Neuron 2022 budou slavnostně předány 16. října. Těšíme se na vaše nominace.  

Sledujte naše neuronové sociální sítě