Nominace na CENY NEURON pro rok 2021


Kategorie

Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce udělujeme každoročně vědeckým talentům (zisk Ph.D. titulu max. 10 let před dnem vyhlášení soutěže, se započítáním případných přerušení kvůli rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci atd.). Cenu může obdržet až sedm laureátů. Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Ocenění doprovází osobní finanční prémie v hodnotě 500 000 Kč. Cena zohledňuje dosažené vědecké výsledky a případně i vědecký program pracovníka. Po uplynutí dvou let příjemce Ceny Neuron v této kategorii předkládá vědecké radě Neuronu zprávu o odborném růstu.

Cenu udělujeme až třem kandidátům bez omezení věku. Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Každý laureát obdrží osobní prémii 1 500 000 Kč. Na výběru laureáta se spolupodílí mezinárodní vědecká rada Fondu. Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. 

Kandidát


  • biologie
  • chemie
  • computer science
  • matematika
  • fyzika
  • medicína
  • společenské vědy
Životopis v AJ ( .pdf) *

Navrhovatel


Informace o kandidátově práci

Maximálně 1000 znaků

Doporučující dopis 1 v AJ ( .pdf)
Doporučující dopis 2 v AJ ( .pdf)
Doporučující dopis 3 v AJ ( .pdf)