CENY NEURON

Oceňujeme excelentní české vědkyně a vědce, podporujeme jejich práci. O laureátech Cen Neuron rozhoduje vědecká rada, která každý rok předává ocenění v sedmi oborech.

Ceny Neuron jsou prestižní ocenění pro mladé vědce i pro osobnosti s mezinárodním přesahem, díky darům našich mecenášů jsou spojeny s osobní finanční prémií. 

CENY NEURON UDĚLUJEME VE TŘECH KATEGORIÍCH

CENA NEURON


Cenu udělujeme významným českým vědcům, kteří působí doma i v zahraničí a kteří svým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Cena Neuron je spojená s finanční prémií 1 500 000 Kč a na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada.

CENA NEURON PRO NADĚJNÉ VĚDCE

Cenu udělujeme českým vědkyním a vědcům za dosavadní výsledky a jako povzbuzení do další práce. Cena Neuron pro nadějné vědce je spojena s finanční prémií 500 000 Kč a o jejím udělení rozhoduje vědecká rada v sedmi oborech - matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, computer science a společenské vědy.
 

CENA NEURON ZA PROPOJENÍ VĚDY A BYZNYSU

Cenu získávají vědci a ekonomové, kteří uskutečnili výjimečný vědecký transfer – jejich objev nebo vynález se od základního výzkumu přesunul ke komerčnímu využití. Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu uděluje Rada Neuronu, odměnou pro laureáty je možnost mentorské spolupráce, medializace a propojení s byznysovou komunitou Neuronu.

Garantkou této ceny je Martina Benešová-Schäfer.
 

LAUREÁTI CEN NEURON

Chemie

Medicína

Matematika

Společenské vědy

Fyzika

Computer science

Biologie

Propojení vědy a byznysu

POZNEJTE VŠECHNY OCENĚNÉ VĚDKYNĚ A VĚDCE

 • Cena Neuron za celoživotní přínos vědě
 • Cena Neuron za významný vědecký objev
 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce
 • Nositel Neuron impulsů
 • Cena Neuron za propojení vědy a byznysu
 • biologie
 • chemie
 • medicína
 • fyzika
 • matematika
 • společenské vědy
 • computer science
 • Propojení vědy a byznysu
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2023
 • 2024
Jan Starý

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Laureát Ceny Neuron 2022 v oboru medicína

Prof. Jan Starý je průkopník dětské hematologie a onkologie, který stál u zrodu programu transplantace kostní dřeně

Pavel Hobza

prof. Pavel Hobza, dr. h. c.

Laureát Ceny Neuron 2022 v oboru chemie

Prof. Pavel Hobza patří mezi nejvlivnější světové vědce v oblasti výpočetní chemie

Mariya Shamzhy

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru chemie

Cena Neuron za výzkum porézních materiálů

Gabriel Demo

Mgr. Gabriel Demo, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru biologie

Cena Neuron za výzkum komunikace transkripce a translace

Martin Setvín

doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.

Cena Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru fyzika

Cena Neuron za výzkum nevodivých materiálů

Martina Živná

Mgr. Martina Živná, Ph.D.

Cena Neuron pro nadějné vědce v oboru medicína

Cena Neuron za nalezení genetické příčiny dědičného onemocnění ledvin

Jan Kynčl

Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.

Cena Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru matematika

Cena Neuron za průlomová zjištění v kombinatorice

Anežka Kuzmičová

Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.

Cena Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru společenské vědy

Cena Neuron za výzkum gramotnosti

Pinflow energy storage

Pinflow energy storage

Cena Neuron 2022 za propojení vědy a byznysu

prof. Dr. Ing. Juraj Kosek - Ing. Jaromír Pocedič, Ph.D. - Ing. Jiří Vrána, Ph.D. - Ing. Petr Mazúr, Ph.D.

Zuzana Musilová

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru biologie

Za výzkum evolučních procesů ryb a zkoumání jejich adaptací z inovativních úhlů.

Václav Petříček

RNDr. Václav Petříček, Csc.

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru fyzika

Za vývoj výpočetní metody, která významným způsobem posunula možnosti přesného určení atomárních struktur pevných látek.

Petr Sedláček

Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru společenské vědy

Za výzkum rolí firem a startupů v makroekonomice.

Jan Hladký

Mgr. Jan Hladký, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru matematika

Za novátorské́ aplikace spojitých metod v teorii grafů.

David Preiss

prof. David Preiss

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru matematika

Za hluboké výsledky z geometrické teorie míry.

Prokop Hapala

Ing. Prokop Hapala, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru chemie

Za objasnění a teoretické propracování základních principů nové mikroskopické metody s ultravysokým rozlišením.

Josef Prchal

prof. MUDr. Josef Prchal, DrSc.

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru biologie a medicína

Za přínos světové hematologii a popsání průlomových jevů využitelných v biomedicíně.

Lenka Zdeborová

Prof. Lenka Zdeborová

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika

Za komplexní řešení fyzikálních problémů pomocí algoritmů na bázi neuronových sítí.

Martin Tancer

doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru computer science

Za přinos k řešení algoritmických a strukturálních problémů v topologii.

Jitka Palich Fučíková

doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru medicína

Za výzkum v oblasti nádorové́ imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění.

Tomáš Cihlář

Ing. Tomáš Cihlář, CSc.

Laureát Mimořádné Ceny Neuron za významný vědecký objev 2020

Tomáš Cihlář získal Mimořádnou Cenu Neuron za významný vědecký objev a byl oceněn za zásluhy o vývoj virostatik proti závažným virovým onemocněním a za zásluhy o českou i světovou vědu.

Karel Raška

prof. MUDr. Karel Raška, DrSc.

Laureát Čestné Ceny Neuron, in memoriam, 2020 - medicína

Karel Raška získal Čestnou cenu Neuron, in memoriam za činy a výzkumy, které přispěly k celosvětovému vybití viru černých neštovic a dosud nebyl nikým v naší zemi oceněn.

Jiří Friml

prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat, M.Sc.

Laureát Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě 2019 – biologie

Oceněn za celoživotní výzkum rostlinného hormonu auxin.

Jan Nekovář

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev 2019 – matematika

Oceněn za objevy v oboru teorie čísel.

Lucie Kalousová

Lucie Kalousová, Ph.D., M.A.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 - společenské vědy

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace 2019 v oboru společenské vědy

Petr Kohout

Mgr. Petr Kohout, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 – biologie

Oceněn za svůj výzkum mykorhizní symbiózy mezi houbami a rostlinami.

Ondřej Pejcha

Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 – fyzika

Oceněn za obohacení poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd.

Michal Šimíček

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 – medicína

Oceněn za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci.

Martin Balko

RNDr. Martin Balko, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 – computer science

Oceněn za vyřešení matematických problémů v kombinatorice.

Vladimir Lotoreichik

Dr. Vladimir Lotoreichik

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 – matematika

Oceněn za svůj výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci.

Jan Klein

prof. RNDr. Jan Klein, Ph.D

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2018 - biologie

Biolog a imunolog zakladatel moderní imunogenetiky.

Petr Pyšek

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev za rok 2018 – biologie

Zkoumá migraci rostlin a živočichů a její důsledky na životní prostředí, ekonomiku a zdraví lidí.

Filip Kolář

RNDr. Filip Kolář, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - biologie

Dlouhodobě se zabývá evolucí rostlin. Zkoumá, jakým způsobem se rostliny v přírodě přizpůsobují měnícímu se prostředí prostřednictvím zdvojení obsahu DNA.

Hana Macíčková Cahová

Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 – chemie

Hana Macíčková Cahová objevuje nové chemické struktury v RNA.

Tomáš Mikolov

Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev 2018 - computer science

Tomáš Mikolov je významnou osobností oboru umělé inteligence. Jeho modely jazyka učí počítače zpracovávat lidskou řeč.

Tomáš Jungwirth

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev 2018 - fyzika

Zjistil, že tzv. antiferomagnety umožňují až tisíckrát rychlejší zápis dat než běžná paměťová média.

Lukáš Slodička

Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - fyzika

Studuje interakci záření a látky na jednoatomové – jednofotonové úrovni.

Benjamin Vejnar

Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - matematika

Věnuje se oboru topologie, konkrétně klasifikaci složitých topologických prostorů.

Marek Mráz

doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - medicína

Zabývá se výzkumem a léčbou lymfatické leukémie.

David Kosař

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - společenské vědy

Ve svém výzkumu se zabývá posilováním soudcovské samosprávy a dopadem těchto reforem na dělbu moci.

Pavel Pudlák

prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - computer science

Snaží se pochopit, proč jsou některé výpočetní úlohy lehké a dají se snadno vypočítat, a jiné jsou těžké.

Martin Roček

prof. Martin Roček

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - fyzika

Patří mezi světově nejvýznamnější badatele věnující se supersymetrii – hypotetické symetrii fyzikálních zákonů. Snaží se pochopit, jak funguje svět na nekonečně malých vzdálenostech.

Josef Svoboda

prof. Josef Svoboda

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - biologie

Nikdy v životě nic není ztraceno. Tak lze shrnout motto obdivuhodného muže, arktického ekologa Josefa Svobody, který svou profesní kariéru začal až po čtyřicítce.

Otto Hrodek

prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - medicína

Zakladatel moderní české dětské hematologie, který výrazně ovlivnil i světovou vědu.

Vladimír Šverák

RNDr. Vladimír Šverák, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - matematika

Věnuje se zkoumání rovnice, která popisuje proudění vody, a snaží se tak beze zbytku porozumět pohybu jedné ze základních látek nezbytných pro život na Zemi.

Emil Paleček

prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - chemie

Zabývá se glykoproteiny, které mohou odhalit rakovinu.

Petr Kašpárek

Mgr. Petr Kašpárek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - biologie

Zkoumá původ vlasových defektů a pokouší se tak poprvé detailně popsat roli proteáz.

Petr Cígler

Mgr. Petr Cígler, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Chce dokonaleji zobrazit a prozkoumat, jak vzniká a jak působí miRNA v živé buňce.

Lukasz Cwiklik

Dr. hab. Lukasz Cwiklik, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Zkoumá syndrom suchého oka.

Maksym Opanasenko

Maksym Opanasenko, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Studuje možnosti syntézy nových zeolitů pomocí metody ADOR, podílí se na podrobné charakterizaci těchto materiálů a studuje možnosti jejich využití v katalýze.

Viliam Lisý

Mgr. Viliam Lisý, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Jeho výzkum, inspirovaný hrou poker, přispěje k bezpečnějšímu internetu, dokonalejší ochraně letišť nebo účinnějšího boje s pytláky v lese.

Pavel Hubáček

Mgr. Pavel Hubáček, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Cílem projektu je ukázat za použití kryptografických předpokladů, že pro tyto problémy efektivní algoritmy neexistují.

Václav Kučera

doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - matematika

Načechrané mraky, sněhové vločky nebo cévní systém mají tvary, kterým matematici říkají fraktály. Docent Václav Kučera přemýšlí o cestě k plastickému třírozměrnému zobrazení.

Vítězslav Kala

Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - matematika

Věnuje se polotělesům v teorii čísel a geometrii.

Kamil Olejník

Mgr. Kamil Olejník, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Zabývá se optimalizací parametrů materiálů pro budoucí počítače

Kateřina Falk

Kateřina Falk, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Vyvíjí nový princip elektronové krátko-pulzní difrakce na základě urychlování elektronů výkonným laserem.

Marek Eliáš

doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - biologie

Zkoumá vývoj nejstarších organismů na Zemi.

Daniel Sýkora

doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - computer science

Nemaluje, ale výtvarný svět ho fascinuje. A tak vymyslel algoritmy, které malují pozoruhodná díla za něj. Dnes je využívá celý svět a jejich autor s nimi byl za hvězdu i v Hollywoodu.

Robert  Šámal

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - matematika

Má rád dlouhé cesty. Jen tak dokáže najít ty nejkratší.

Lukáš Palatinus

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - fyzika

Odhalil vodík i nejdelší solnou jeskyni na světě.

Tomáš Koblas

RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - medicína

Cukrovku má v Česku přibližně jeden milion lidí. Naději na jejich vyléčení dává výzkum Tomáše Koblase.

Dáša Bohačiaková (Doležalová)

Mgr. Dáša Bohačiaková (Doležalová), Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - medicína

Studuje úlohu microRNA a protein-kódujících genů v řízení diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk

Mohamed Megahed

Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - společenské vědy

Osud poslední neprozkoumané pyramidy je v sázce. Ohrožují ji „černé“ novostavby, které vznikají v její blízkosti. Zdokumentovat faraonovu hrobku chce egyptolog Mohamed Megahed.

Martin Lang

Mgr. Martin Lang, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - společenské vědy

Zjišťuje, zda rituální chování, jeden ze základních kulturních prvků, pomáhá skrze předvídatelnost pohybových a slovních vzorců snížit úzkost z nekontrolovatelných hrozeb.

František Šmahel

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - společenské vědy

Je považován za jednoho z největších světových znalců lucemburské dynastie, husitství a české reformace.

Martin Soukup

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - společenské vědy

Zkoumá vývoj obyvatelstva největšího tropického ostrova Papua Nová Guinea.

Jan Svoboda

prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - biologie

Vytvořil hypotézu, že rakovinu mohou vyvolat tzv. retroviry, když přenesou svojí genetickou informaci do zdravé buňky a ta se změní ve zhoubnou. Tuto jeho myšlenku nakonec potvrdili američtí vědci a dostali za to Nobelovu cenu.

Jan Peřina

Mgr. Jan Peřina, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - fyzika

Mezinárodního věhlasu dosáhl svými publikacemi o kvantové, statistické a nelineární optice a teorii koherence světla.

Josef Michl

prof. Josef Michl, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - chemie

Vedl tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul, vyvíjel materiály pro účinnější a levnější solární panely.

Petr Slavíček

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - chemie

Získává detailní pohled na ultrarychlé děje v molekulách.

Pavel Plevka

Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - biologie

Odhaluje slabá místa pikornavirů, které způsobují běžná nachlazení, ale i nebezpečné záněty mozku.

Zdeněk Sofer

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí materiál, který by mohl podstatně zlevnit přípravu vodíku.

Vítězslav Bryja

doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - biologie

Chce dokázat svojí hypotézu, že jeden typ bílkovin, zvaný Wnt, může ovlivňovat nejen chování buněk, které spolu těsně sousedí, ale i těch na opačném konci těl.

Pavla Eliášová

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí nové materiály pro počítače na bázi spintroniky.

Otakar Frank

Mgr. Otakar Frank, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - fyzika

Hledá způsob jak určit přesné mechanické vlastnosti grafenu.

Jindřich Kolorenč

Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - fyzika

Zabývá se počítačovými simulacemi, pomocí kterých je možné určovat chování látek a materiálů na základě znalosti jen základních fyzikálních zákonů.

Emil Jeřábek

Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - matematika

Zabývá se matematickou logikou, která je základem matematiky a informatiky, a přiznává, že se občas spoléhá i na intuici.

Zdeněk Dvořák

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém.

Pavel Exner

prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - matematika

Jako jeden z nejuznávanějších českých badatelů se podílel na založení Evropské výzkumné rady (ERC)

Tomáš Vejchodský

doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Kromě parciálních diferenciálních rovnic se numerickými metodami řeší i jiné složité a v praxi užitečné úlohy, například úlohy na vlastní čísla.

Ondřej Kreml

Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Eulerovy rovnice mají mnoho tzv. slabých řešení. Rozšířit dosud existující poznatky o těchto slabých řešeních je cílem projektu matematika Ondřeje Kremla.

Helena Fulková

Mgr. Helena Fulková, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - medicína

Jako první z Česka naklonovala myš, čímž pomohla nahlédnout do mechanismu reprodukcí a reprogramování buněk.

Zuzana Holubcová

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - medicína

Jako první na světě odhalila, co probíhá v lidském vajíčku před oplodněním.

Milan Šamánek

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - medicína

Velmi podstatně přispěl k založení Dětského kardiocentra v roce 1977 v Praze.

Filip Matějka

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - společenské vědy

Pomocí ekonomických teorií vysvětluje chování lidí i státu.

Ladislav Stančo

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - společenské vědy

Zabývá se mimo jiné výzkumem Alexandra Velikého, v jehož životě zůstává řada nevyjasněných okolností.

Leopold Jaroslav Pospíšil

prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, Ph.D., DSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - společenské vědy

Díky výzkumům právních systémů u původních národů na Aljašce a Nové Guineji se stal Leopold Pospíšil světově uznávaným antropologem.

Jan Macák

Dr. Ing. Jan Macák

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - chemie

Chemik, který je spoluautorem světově unikátní metody jak vyrábět nanotrubičky trubičky z oxidu titaničitého. Najdou uplatnění v solárních panelech, které budou účinnější a levnější než současné křemíkové. V medicíně mohou posloužit k filtrování virů nebo bílkovin.

Richard Štefl

doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - chemie

Lidský genom obsahuje obrovského množství nekódujících genů, které představují dosud chybějící článek pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí. A právě tato „temná hmota genomu“ je předmětem projektu Richarda Štefla.

Josef Paldus

prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - chemie

Je autorem a spoluautorem více než 330 vědeckých prací v oblasti aplikované matematiky a kvantové chemie.

Hynek Němec

Mgr. Hynek Němec, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - fyzika

Fyzik, který chce přispět k vývoji fotovoltaických článků z nanočástic.

Anna Fučíková

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2015 - fyzika

Zabývá se zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností. Výsledky jejího bádání a dalšího rozvoje by měly nalézt uplatnění jako luminofory pro LED a solární články či jako fluorescenční značky v biologii a jinde.

Petr Hořava

prof. Petr Hořava, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - fyzika

Zabývá se především teorií strun.

Stanislav Hencl

doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - matematika

Matematik pracující na teorii deformací těles.

Vít Jelínek

RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - matematika

Zabývá se výzkumem propojujícím kombinatoriku, teoretickou informatiku a diskrétní geometrii.

Jan Vybíral

RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - matematika

Zabývá se teoretickou analýzou i praktickou aplikací metod komprimovaného snímání.

Eduard Feireisl

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - matematika

Pracuje na teorii, která umožní studovat modely proudících kapalin.

Jaroslav Hrabák

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - medicína

Vyvinul se svým týmem postup, jak tzv. panrezistentní bakterie rychle rozpoznat a zvýšit pacientům šance na přežití.

Jana Dobrovolná

RNDr. Jana Dobrovolná, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2015 - medicína

Vyvinula unikátní metodu, která umožňuje R-smyčky izolovat a identifikovat proteiny, které se podílejí na jejich metabolismu. Její výzkum může odhalit nové biomarkery přednádorových lézí a usnadnit tak jejich včasné rozpoznání.

Josef Koutecký

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - medicína

Zakladatel české dětské onkologie.

Petr Koura

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - společenské vědy

Historik specializující se na české politické a kulturní dějiny 20. století, dějiny protektorátu Čechy a Morava, vzpomínkovou kulturu a filmy s historickou tematikou.

Tomáš Cvrček

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - společenské vědy

Cílem projektu Tomáše Cvrčka je vytvoření veřejné komplexní databáze Central European Historical Microdata Center (CEHMC), která shromáždí, zpracuje a zpřístupní taková data pro oblast střední a východní Evropy mezinárodním badatelům i široké veřejnosti.

Ivo Možný

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - společenské vědy

Zabývá se vývojem moderní evropské rodiny a její reprodukcí v transformující se společnosti.

Jiří Čížek

prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., F.R.S.C.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - chemie

Český vědec žijící v Kanadě, který byl v roce 1998 nominován na Nobelovu cenu. Jeho specializací je kvantová chemie, metoda vázaných klastrů.

Jana Roithová

prof. Jana Roithová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - chemie

Zkoumá reakce organických prvků s katalyzátory. Její poznatky jednou umožní například úsporu energie, nebo vývoj nových postupů při výrobě léků.

Michal Otyepka

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - chemie

Objasňuje chování vlásenkové molekuly ribonukleové kyseliny (RNA) na grafenu. Tyto poznatky najdou jistě uplatnění při vývoji senzorů a jednou snad i neuronálních protéz.

Jiří Bičák

prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - fyzika

Český vědec a fyzik, který se zabývá kosmologií, obecnou teorií relativity, astrofyzikou a historií, a filozofií fyziky 20. století.

Gabriel Török

RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - fyzika

Díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd.

Tomáš Mančal

Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - fyzika

Pomocí umělé fotosyntézy na základě fluorografenu studuje, jak přeměňovat sluneční energii.

Ivo Babuška

prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, Dr. hon. mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - matematika

Česko-americký matematik a stavební inženýr, který se proslavil aplikovanou numerickou matematikou.

David Krejčiřík

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - matematika

Zabývá se matematickou fyzikou a jeho poznatky slouží mimo jiné k matematicky konzistentnímu formulování např. kvantové mechaniky.

Jan Šťovíček

Mgr. Jan Šťovíček, Ph.D., DSc.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - matematika

Chce upravit homotopickou teorii tak, aby se stala přehlednější.

Bohdan Pomahač

dr. Bohdan Pomahač, M. D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - medicína

Český plastický chirurg, který jako první provedl v Americe úplnou transplantaci obličeje.

Petr Svoboda

doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - medicína

Výsledky jeho výzkumu mohou posloužit k vývoji léku, který podstatně zkrátí dobu léčby některých virových nemocí, například chřipky nebo rýmy.

Zuzana Libá

MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2014 - medicína

Zabývá se neuroimunologii – záněty v nervovém systému a autoimunitním postižením centrálního nervového systému a jejich léčbou u dětí.

Evžen Neustupný

prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - společenské vědy

Archeolog Evžen Neustupný nejprve zkoumal, jak žili lidé na území Evropy v pravěku. Poté se proslavil jako autor teorie o souvislostech mezi člověkem a artefakty – předměty vytvořenými účelně lidskou rukou.

Jakub Rákosník

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - společenské vědy

Díky jeho výzkumu bude možné objasnit například dopad ekonomické krize na společnost nebo upravit sociální politiku státu.

Jaroslav Řídký

Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - společenské vědy

Podílí na výzkumu části kamenné industrie z období mezolitu, neolitu a časného až středního chalkolitu.

Rudolf Zahradník

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., dr. h. c., mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - chemie

Český fyzikální chemik zabývající se kvantovou chemií a bývalý předseda Akademie věd ČR.

Bedřich Velický

prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - fyzika

Uznávaný teoretický fyzik v oblasti elektronové struktury pevných látek.

Michal Malinský

Ing. Michal Malinský, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - fyzika

Ve své práci se zabýval vývojem matematického modelu umožňujícího vypočítat dobu života protonu. Ty ovlivnily podobu vesmíru během extrémních podmínek panujících těsně po jeho zrodu.

Vojtěch Rödl

prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - matematika

První český matematik, který byl pozván přednést jednu z hlavních plenárních přednášek na světovém kongresu všech matematiků.

Jan Kalina

RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - matematika

Vyvíjí novou analýzu genů, kterou lze určit, zda má člověk dědičné dispozice k infarktu nebo mozkové mrtvici.

Michal Koucký

doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - matematika

Pracuje na teorii, která ukáže, jestli lze určitý matematický problém vůbec efektivně vyřešit.

Jiří J. Vítek

prof. Jiří J. Vítek, MD, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - medicína

Vyvinul nový typ lékařského přístroje – katetr, kterým lze, zejména u starších pacientů, snadněji a rychleji vyšetřit krční tepny a cévy v mozku

Vladimír Scholtz

doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - medicína

Snaží se dokázat, že by plazma mohlo být účinným prostředkem při léčbě kožních mykóz. Soustředí se na plazma nízkoteplotní.

František Štěpánek

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - medicína

Zkoumá k potlačení a ničení bakterií látku alicin, kterou lze získat z běžného česneku. Alicin vzniká při poškození buněk česneku reakcí enzymu alinázy a molekul aliinu, a má silný antibiotický účinek.

Jan Vaňous

prof. Jan Vaňous, M.A., Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - společenské vědy

V době studené války pracoval mj. v týmu, který pro americkou vládu připravoval studii zda a za jak dlouho lze ekonomicky vyčerpat Sovětský svaz

Filip Pertold

Ing. Filip Pertold, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - společenské vědy

Porovnává zaměstnanost matek v Česku a v Dánsku. Zjišťuje, jak nedostatek jeslí v Česku ovlivňuje kariérní postup žen, možnost pracovat ve vedoucích funkcích a uplatnění jejich vzdělání.

Miroslav Fiedler

prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2012 - matematika

Světově uznávaný matematik. Výsledky jeho výzkumu v oboru numerické lineární algebry, teorie grafů a matic přispěly nepřímo k vývoji Googlu.

Libor Barto

Mgr. Libor Barto, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2012 - matematika

Věnuje se matematické a teoretické informatice. Výsledky jeho výzkumu jednou mohou posloužit k vývoji výkonnějších algoritmů pro počítače.

Miroslav Bulíček

RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - matematika

Zabývá se analýzou matematických modelů popisujících proudění tekutin. Jeho poznatky pomohou odborníkům v medicíně, technice, životním prostředí a dalších oblastech lidské činnosti.

Jiří Spurný

prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - matematika

Soustředí na konvexitu – disciplínu, která se těší značné přízni zejména od počátků počítačové éry a od vzniku lineárního programování.

Marek Malík

prof. RNDr. MUDr. Marek Malík, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2012 - medicína

Věnuje se výzkumu, při kterém sleduje, jak léky ovlivňují srdeční činnost.

Radek Špíšek

prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2012 - medicína

Zkoumá roli imunitního systému při kontrole nádorového bujení. Jeho tým vyvinul a nyní připravuje klinické zkoušky preparátů, které stimulují imunitní odpověď proti karcinomu prostaty a vaječníků.

Přemysl Jiruška

doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - medicína

Epilepsie - výsledky práce doc. Jirušky mohou nejen výrazně napomoci k pochopení této nemoci, ale do budoucna i otevřít zcela nové cesty k její léčbě.

Jan Švejnar

prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2012 - společenské vědy

Zabývá se ekonomikou rozvojových zemí a strategií ekonomických transformací. V letech 1992-1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud pracuje jako vedoucí vědecký pracovník a vede Think Tank IDEA, který založil v roce 2009.

Jakub Steiner

Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2012 - společenské vědy

Věnuje se teoretické ekonomii, především teorii her. Hledá příčiny, které v nedávných letech vyvolaly ekonomickou krizi ve Spojených státech a v Evropě. Od září roku 2011 působí v CERGE-EI.

Jan Libich

prof. Dr. Ing. Jan Libich

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - společenské vědy

Analyzuje a modeluje vliv stárnutí populace na rozpočet, měnu a ekonomický růst. Dále srovnává různé varianty důchodových systémů. Z těchto analýz sestavuje optimální návrhy na ekonomické reformy.

Robin Thomas

prof. Robin Thomas

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2011 - matematika

Český matematik, v roce 1994 (spolu s Neilem Robertsonem a Paulem Seymourem) vyřešil Hadwigerovu domněnku pro grafy a v roce 2009 vyřešil Bergerovu domněnku

Zdeněk Dvořák

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2011 - matematika

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém. Napsal již přes 40 publikací v impaktovaných mezinárodních časopisech.

Robert Šámal

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - matematika

Věnuje se jednoznačnosti vektorového barvení grafů. Jeho výsledky vedly k řešení jiných matematických problémů a budou mít nečekané důsledky na zdánlivě nesouvisející disciplíny.

Tomáš Klíma

prof. MUDr. Tomáš Klíma, M.D., Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2011 - medicína

Americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny a histologického popisu odmítnutí štěpu. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích.

Jan Zuna

doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2011 - medicína

Zabývá se problematikou diagnostiky a sledování dětských leukemií spolu se specifickými otázkami původu a příčin tohoto onemocnění

Karel Vališ

Mgr. Karel Vališ, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - medicína

Zjišťuje, zda by se jedna z chemických sloučenin mohla stát základem pro nový typ protinádorového léčiva.

Jan Kmenta

prof. Jan Kmenta, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2011 - společenské vědy

Jeden z nejvýznamnějších ekonomů českého původu na poli ekonometrie. V tomto oboru se zařadil v 70. letech mezi světovou špičku.

Julie Chytilová

Mgr. Julie Chytilová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2011 - společenské vědy

Zkoumá mikroekonomické příčiny chudoby v rozvojových zemích. Sleduje například vliv vzdělání na trpělivost a efekt prožitku válečného konfliktu na sociální chování.

Štěpán Jurajda

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - společenské vědy

Pomocí statistických metod sleduje, jak první písmeno ve jménu člověka, nebo v názvu firmy ovlivňuje jejich úspěšnost například v přijímacím řízení nebo v postavení na trhu.

Jaroslav Nešetřil

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010 - matematika

Zkoumá vlastnosti, rizika a slabiny internetové sítě. Pod jeho vedením vzniklo na MFF UK světové centrum pro diskrétní matematiku, kombinatoriku a teoretickou informatiku.

Daniel Kráľ

prof. Daniel Kráľ

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2010 - matematika

Zabývá se teorií grafů, zkoumá vlastnosti objektů, které jsou v nějakém smyslu extrémní, například jak určit počet silnic, které nejen spojují města, ale splňují ještě jiné podmínky.

Jiří Bartek

prof. MUDr. Jiří Bartek, DrSc., dr. h. c. mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010 - medicína

Věnuje se regulačním mechanismům dělení nádorových buněk a procesům vedoucím ke vzniku nádorů. Rozvíjí svou koncepci vzniku zhoubných novotvarů, která je založena na působení buněčných bariér proti progresi nádorů. Tento objev je považován za klíčový.

Martin Matějovič

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2010 - medicína

Zkoumá mechanizmy a léčbu otravy krve, na kterou umírá až 75 procent pacientů na jednotkách intezivní péče. Spoludržitel českého patentu na snižování srážlivosti krve během dialýzy.

Oldřich Vašíček

RNDr. Ing. Oldřich Vašíček

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010 - společenské vědy

Autor modelu popisujícího dynamiku úrokových měr, mezi ekonomy známý jako Vašíčkův model.

Michal Pakoš

Mgr. Michal Pakoš, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2010 - medicína

Zabývá se empirickou makroekonomií, obecnou teorií oceňování aktivit, zejména s asymetrickými informacemi a kvantitativní finanční ekonomikou.

David Kosař

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Člen vědecké rady oboru společenské vědy

CasInvent Pharma

CasInvent Pharma

Cena Neuron 2021 za propojení vědy a byznysu

prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. - doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. - Ing. Radoslav Trautmann, Ph.D., MBA

HISTORIE PŘEDÁVÁNÍ CEN NEURON

Ceny Neuron 2023

Prestižní Ceny Neuron 2023 už mají své laureáty, Nadace Neuron na podporu vědy ocenila sedm nadějných vědců, přičemž mezi laureáty je nejvíce žen v historii tohoto ocenění. Cenou Neuron za propojení vědy a byznysu ocenila jeden transfer vědeckého objevu. Nejvyšší ocenění, Cenu Neuron 2023 za celoživotní přínos vědě, pak získala excelentní osobnost, která svým přínosem přesáhla hranice české vědy. Večer vyhlašoval společně s mecenáši Nadace Neuron a garanty vědecké rady Karel Kovář / Kovy. 

Ceny Neuron 2022

Nadační fond Neuron na podporu vědy udělil Ceny Neuron nejlepším českým vědkyním a vědcům. Během slavnostního večera 16. října 2022 převzalo prestižní ocenění šest nadějných vědců, jeden projekt vědeckého transferu zabývající se ukládáním energie a dva vědci, kteří celoživotní prací obohatili světový výzkum. Večerem v Národním muzeu provázel Karel Kovář, Kovy. Seznamte se s novými laureáty a připomeňte si atmosféru Cen Neuron 2022. 

Ceny Neuron 2021

Nadační fond Neuron předal 28. září 2021 tři Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě, sedm cen pro mladé nadějné vědce a novinkou se stala Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu. Galavečer v Panteonu Národního muza a jeho živý přenos moderoval Karel Kovář, Kovy. Další den se laureáti sešli na debatě v Operu, kde odpovídali na otázky Ondřeje Cihláře i veřejnosti. Připomeňte si nejdůležitější jména a okamžiky Cen Neuron 2021.  

Ceny Neuron 2020

Vymýcení pravých neštovic, léčba lidí s HIV či vývoj antivirotik. Za tyto a mnohé další světové úspěchy vděčíme Tomášovi Cihlářovi a Karlu Raškovi. Nadační fond Neuron jim proto 28. září 2020 udělil Mimořádné Ceny Neuron. Galavečer ve Státní opeře završilo představení Dejvického divadla Elegance molekuly, jehož nastudování Nadační fond Neuron podpořil.

Ceny Neuron 2019

Ceny Neuron udělil již po desáté Nadační fond Neuron na podporu vědy sedmi vědcům a jedné vědkyni s mezinárodním renomé 6. listopadu 2019 ve dvoraně Národního muzea. Nejvyšší ocenění – Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě - získal rostlinný biolog Jiří Friml, Cenu Neuron za významný vědecký objev obdržel matematik Jan Nekovář. Oceněna byla také šestice mladých talentovaných vědců.  

Ceny Neuron 2018

Za přítomnosti mecenášů, významných hostů kulturního, veřejného a mediálního života jsme 3. prosince předali v Profesním domě deset ocenění těm nejlepším českým vědcům a vědkyním v sedmi oborech. Cenou Neuron za přínos světové vědě byl oceněn biolog prof. Jan Klein, tři ceny jsme předali za významný vědecký objev a sedm cen pro mladé nadějné vědce. Večerem provázela moderátorka Světlana Witovská a herec Martin Myšička.

Ceny Neuron 2017

Ti nejlepší čeští vědci, kterým ještě nebylo ani 40 let, a přitom už mění naši budoucnost, převzali 24. května Ceny Neuron. V rámci slavnostního večera, který oslavuje výjimečné osobnosti, jsme také do světa vyslali tři odvážné vědecké týmy, splnili sen mladému studentovi a ocenili autory čtyř videí popularizujících vědu.

Ceny Neuron 2016

Ve středu 18. května 2016 jsme šestici mladých českých talentů jsme předali Ceny Neuron pro mladé vědce. Představili jsme vedoucí dvou exotických Expedic Neuron. Vyhlásili jsme vítězku nejlepšího vědeckého videa a malému Markovi jsme předali šek na splnění jeho vědeckého snu. V rámci slavnostního večera, který se konal ve čtvrtek 24. listopadu, převzalo také devět mladých talentovaných vědců Neuron Impulsy ve výši 6 500 000 Kč na výzkumné projekty.

Ceny Neuron 2015

Během večera Neuron Science Future jsme oznámili jména pěti nových držitelů Ceny Neuron pro mladé vědce. Toto ocenění bylo každoročně udíleno vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky. Spolu s cenou převzali laureáti šeky v celkové výši 1 250 000 korun jako ocenění jejich dosavadní práce. Druhý večer, 1. prosince 2015 byly v Profesním domě na Malostranském náměstí slavnostně předány Ceny Neuron za přínos světové vědě nejlepším českým vědcům, jejichž výzkum významně posunul světové vědecké poznání a kteří zanechali nesmazatelnou stopu v oblasti vědy.